Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το -από καιρό αναμενόμενο- νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ Θόδωρου Σκυλακάκη με τεράστιο κύκλο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας.

Περιλαμβάνει δεκάδες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης και ε) της ενεργειακής ασφάλειας.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως το πρωί της Δευτέρας, 15 Απριλίου.

Με τις ενεργειακές ρυθμίσεις, δρομολογούνται οι παρεμβάσεις που έχει εξαγγείλει το ΥΠΕΝ για τη δραστικότερη αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, όπως και για την άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας.

Επίσης θα θεσπιστεί το πρόγραμμα «Απόλλων», ενώ περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια υλοποίησής του.

Το ΥΠΕΝ θα νομοθετήσει το πλαίσιο που έχει προκρίνει για τη διεύρυνση του ηλεκτρικού «χώρου».

Βασικός πυλώνας αυτού του σχεδίου είναι η πριμοδότηση έργων υπό ανάπτυξη, που διαθέτουν όρους σύνδεσης, ώστε οι κάτοχοί τους να αποδεχθούν ενισχυμένους περιορισμούς έγχυσης, ή να συνδυάσουν τον ενισχυμένο «κόφτη» με την προσθήκη μπαταρίας στα έργα τους.

Υπάρχουν επίσης οι αλλαγές στο καθεστώς αυτοπαραγωγής, καθορίζοντας σε ποιες πλέον περιπτώσεις θα εξακολουθήσει να ισχύει το net-metering.

Τέλος, τίθεται ο χρονικός ορίζοντας για την κατάρτιση του μόνιμου πλαίσιου περικοπών από την Ομάδα Διοίκησης Έργου, με μεταβατικές διατάξεις για τους περιορισμούς παραγωγής ΑΠΕ που «αγγίζουν» κατά κύριο λόγο τα έργα στο δίκτυο διανομής.

Είναι βέβαιο πως οι δραστικές αλλαγές που εισηγείται το ΥΠΕΝ στην αγορά θα φέρουν πλήθος συζητήσεων και απόψεων και ακόμη μεγαλύτερο πλήθος αντιδράσεων.

Οι αναλυτικές ρυθμίσεις που προτείνονται

Ρευματοκλοπές – Καθολική Υπηρεσία

Στην αιτιολογική έκθεση, ορίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής χρήστη – καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επαγγελματικής χρήσης, ο νέος χρήστης οφείλει να προσκομίσει νέα επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, στην οποία ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα βεβαιώνει και τη μη παραβίαση της μετρητικής διάταξης, με στόχο την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τον περιορισμό των ρευματοκλοπών. Παράλληλα, προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου εάν ύστερα από αμετάκλητη απόφαση, καταδικασθεί για συμμετοχή ή συνέργεια σε ρευματοκλοπή. Σε ό,τι αφορά την Καθολική Υπηρεσία, ορίζεται 4μηνο μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής στο καθεστώς Κ.Υ. σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών, με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες ευάλωτων πελατών.

Διαγωνισμοί για τα «μικρά» φωτοβολταϊκά

Διαγωνισμοί για ταρίφα τα «μικρά» φωτοβολταϊκά με πλήρεις αιτήσεις στον ΔΑΠΕΕΠ μετά την 1η Μαΐου 2024. Το ίδιο ισχύει για ηλιακά πάρκα για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ή έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση στον ΔΑΠΕΕΠ έως την 30η Απριλίου 2024 και: α) είτε δεν έχει υποβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2024 από τους κατόχους τους, δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α ή αίτημα ενεργοποίησης στον αρμόδιο Διαχειριστή, β) είτε δεν έχει συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, μόνο κατόπιν συμμετοχής τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Αλλαγές στην αυτοπαραγωγή (net-metering)

Νέα κατανομή ανά κατηγορία καταναλωτών της ισχύος 10 Μεγαβάτ που έχει δεσμευθεί ανά υποσταθμό του ΕΔΔΗΕ για συστήματα αυτοπαραγωγής. Αναπροσδιορισμός των ορίων ισχύος ανά σύστημα και ανά κατηγορία, το οποίο μπορεί να κάνει χρήση αυτού του ηλεκτρικού «χώρου».
Οι κατηγορίες καταναλωτών, και το αντίστοιχο πλαφόν ισχύος, για τις οποίες θα συνεχίσει να ισχύει το καθεστώς net-metering, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Πρόγραμμα «Απόλλων»

Θεσπίζεται το πρόγραμμα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους δικαιούχων ΚΟΤ Α, δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, ΔΕΥΑ, και ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ. Το πρόγραμμα θα «τρέξει» σε 6 φάσεις, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα, με πρώτη τη σύσταση μίας Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών από κάθε Περιφέρεια. Η προθεσμία που έχουν οι Περιφέρειες είναι 6 μήνες, μετά την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου. Η δεύτερη φάση αφορά τη συγκέντρωση και αποστολή στον Φορέα Υλοποίησης από κάθε Περιφέρεια των στοιχείων των κοινωνικά ευάλωτων, καθώς και των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας. Η διορία είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η 3η φάση είναι η μελέτη και διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων, η 4η η προκήρυξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας για τις ΑΠΕ και η πρόκριση των μονάδων, η 5η η σύναψη των συμβάσεων και η υλοποίηση των έργων. Έτσι, θα ανοίγει ο δρόμος για να τεθούν σε λειτουργία.

Περικοπές ΑΠΕ

Εντός 9 μηνών, από την 1η Μαΐου 2024, το μόνιμο πλαίσιο περικοπών από την Ομάδα Διοίκησης. Αναθεώρηση των λειτουργικών περιορισμών για αύξηση των περιθωρίων ισχύος σταθμών ΑΠΕ. Προσθήκη εξοπλισμού για περιορισμούς παραγωγής σε «μικρά» φωτοβολταϊκά άνω του 1 Μεγαβάτ στο ΕΔΔΗΕ. Προσθήκη συστημάτων τηλεποπτείας προοδευτικά σε όλα τα έργα άνω των 400 κιλοβάτ. «Παράθυρο» για αποζημίωση των πρόσθετων περιορισμών που επιβάλλονται σε σταθμούς ΑΠΕ, λόγω της τεχνικής αδυναμίας εφαρμογής στην πράξη αναλογικού επιμερισμού των περιορισμών σε όλους τους σταθμούς της ίδιας ομάδας περιορισμών.

Διαγωνισμοί για διεύρυνση ηλεκτρικού «χώρου»

Αλλαγή στο διαγωνιστικό σχήμα, υπό την αίρεση έγκρισης της Κομισιόν, ώστε έργα ΑΠΕ με όρους σύνδεσης να λάβουν λειτουργική ενίσχυση, με ενισχυμένους περιορισμούς έγχυσης ή/και την προσθήκη μπαταριών behind the meter. Οι ενισχυμένοι περιορισμοί θα προσδιορίζονται από την Υπουργική που θα καθορίσει όλους τους όρους των διαγωνισμών. Παράλληλα, η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα καθορίσει τη βέλτιστη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με ενσωματωμένη αποθήκευση που ενδείκνυται να υποστηριχθούν με το σχήμα κρατικής ενίσχυσης, με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το σύστημα, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής βιωσιμότητας των σχετικών επενδύσεων. Επιπλέον, δύναται να προσδιοριστεί η ενδεδειγμένη γεωγραφική διασπορά αυτών, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των δικτυακών υποδομών.

Έρευνες για offshore από την ΕΔΕΥΕΠ

Δυνατότητα συμμετοχής της ΕΔΕΥΕΠ και σε κοινοπρακτικά σχήματα, με την επιπλέον πρόβλεψη πως η ΕΔΕΥΠ μπορεί, για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, να συμβάλλεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή να λαμβάνει χρηματοδότηση από το Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να συσταθεί SPV, με τη συμμετοχή της Διαχειριστικής Εταιρείας, για τη διενέργεια των ανεμολογικών μελετών στο πρώτο «κύμα» θαλάσσιων περιοχών που πρόκειται να παραχωρηθούν για την ανάπτυξη offshore αιολικών.

Πλωτά φωτοβολταϊκά

Τροποποιείται η προθεσμία για την κατάρτιση Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης για τους Πιλοτικούς Θαλάσσιους Πλωτούς Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς και παρέχεται επίσης η δυνατότητα για τους σταθμούς αυτούς, επιλογής του Διαχειριστή ενώπιον του οποίου θα υποβληθεί η αίτηση χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Οι δέκα μεταρρυθμίσεις που θα συζητηθούν

Οι δέκα βασικές μεταρρυθμίσεις που συμπεριλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο:

1. Μεταβίβαση των πολυδιασπασμένων αρμοδιοτήτων για τα νερά της Θεσσαλίας που ανήκαν σε πολλαπλούς φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια και δεκάδες οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων, εκ των οποίων πολλοί είχαν προβληματική λειτουργία), σε έναν ισχυρό και ευέλικτο οργανισμό, τον «Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία», που θα αναλάβει να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία (στρατηγικός σχεδιασμός, άρδευση, έγγειες βελτιώσεις και αντιπλημμυρικά). Αναλαμβάνει, δηλαδή, εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, εκπόνηση master plan έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων (πλην των στρατηγικών που εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών), κατασκευή, έλεγχο, συντήρηση και διοίκηση εγγειοβελτιωτικών έργων και δικτύου άρδευσης, με καθολική διαδοχή των αντίστοιχων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

2. Η δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης για τα όμβρια ύδατα (φρεάτια και αγωγοί), δηλαδή των μελετών και κατασκευών δικτύων, επιδιορθώσεων, καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας τους, που σήμερα βρίσκεται υπό τη διαχείριση επί μέρους δήμων, στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της καθεμίας, ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο δίκτυο με υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας και με δυνατότητα σχεδιασμού στο μέλλον ενεργητικής διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων στα δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας.

3. Η μεγάλη μεταρρύθμιση στη διαχείριση των δασών. Στόχος είναι να ξεκινήσει η ενεργητική διαχείριση των ελληνικών δασών και προπαντός εκείνων των δασικών οικοσυστημάτων στη νότια Ελλάδα, περιοχή περισσότερο ευάλωτη στην κλιματική κρίση, που είναι εδώ και πολλές δεκαετίες χωρίς καμία διαχείριση. Και αυτό, ώστε να αρχίσουν να απομακρύνονται οι τεράστιες ποσότητες εύφλεκτης υπερβάλλουσας βιομάζας που έχει συσσωρευτεί σε αυτά, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της οικονομίας του δάσους. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται η επιδότηση της απομάκρυνσης της βιομάζας, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση Υβριδικών Σχημάτων συνεργασίας δασικών συνεταιρισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων που μεταποιούν βιομάζα (για παραγωγή προϊόντων ξύλου, πέλετ, ενέργειας), που υπό την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας θα αναλάβουν να εφαρμόσουν σύγχρονες, διαχειριστικές μελέτες που καθιστούν τα δάση παραγωγικά προφυλάσσοντάς τα ταυτόχρονα -κατά το δυνατόν- από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

4. Η δυνατότητα άμεσης μαζικής κινητοποίησης δασεργατών και των μηχανημάτων τους, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, με τη δημιουργία συστήματος ενεργοποίησης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας σε περίπτωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών (megafires), για τη δημιουργία μεγάλων αντιπυρικών ζωνών, που ενισχύουν, καταλυτικά, το έργο της πυροσβεστικής, όταν οι πυρκαγιές αποκτούν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και έχουν μεγάλα μέτωπα και πολυήμερη διάρκεια.

5. Η ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος, του εντοπισμού και της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών, με στόχο την εξάλειψη και την κατεδάφιση κάθε νέας, αυθαίρετης δόμησης. Για το σκοπό αυτό μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τον εντοπισμό της αυθαίρετης δόμησης σε ισχυρή κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που με τη βοήθεια μεγάλης επένδυσης στη σύγχρονη τεχνολογία (drones, δορυφορικές λήψεις, αεροφωτογραφίες, σύνδεση της με την εφαρμογή e-adeies και ενός συστήματος αυτόματου εντοπισμού κάθε νέου αυθαίρετου κτίσματος), θα επιτρέπει στην ταχύτατη καταγραφή, τον έλεγχο και την κατεδάφιση κάθε νέου αυθαίρετου κτίσματος. Επίσης, με την μεταρρύθμιση αυτή, γίνεται για πρώτη φορά προτεραιοποίηση των κατεδαφίσεων και προτάσσονται όλα τα νέα αυθαίρετα κτίσματα, καθώς και σημαντικός αριθμός παλαιότερων αυθαίρετων που επιλέγονται με πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

6. Θεσμοθετείται Εθνική Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας, Στρατηγικά Σχέδια και Σχέδια Δράσης για τους ΟΤΑ με στόχο τη διάγνωση και αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ανθεκτικότητα των πόλεων, που συνεπάγεται η κλιματική κρίση και οι άλλες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής (γερασμένο οικιστικό απόθεμα, ενεργειακή ανεπάρκεια, προβληματική κοινωνική συνοχή κ.ά.).

7. Θεσπίζεται το Πρόγραμμα «Απόλλων» για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια. Το Πρόγραμμα προβλέπει την αξιοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που θα τροφοδοτούν με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια την κατανάλωση μεγάλων Ενεργειακών Κοινοτήτων, που θα συσταθούν για την εφαρμογή του.

8. Θεσπίζονται μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- η δυνατότητα περιορισμών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο από έργα ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ενθαρρύνεται η αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση που στηρίζεται σε έργα ΑΠΕ και καθιερώνεται η τηλεποπτεία και τηλεδιαχείριση μεγάλου αριθμού σταθμών ΑΠΕ από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

9. Καθιερώνονται αυστηρά μέτρα κατά των ρευματοκλοπών και των στρατηγικών κακοπληρωτών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων που υφίσταται ο μέσος καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος από τα φαινόμενα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η υποχρέωση προσκόμισης νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης, η αφαίρεση επαγγελματικής άδειας ηλεκτρολόγου σε περίπτωση συμμετοχής σε ρευματοκλοπή, θεσμοθετείται η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να λαμβάνει πληροφορίες από την ΑΑΔΕ για φορολογικά στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και τίθεται ρητός χρόνος παραμονής στην καθολική υπηρεσία (τέσσερεις μήνες), για μη ευάλωτους καταναλωτές ρεύματος που δεν πληρώνουν τον λογαριασμό τους.

10. Για την επιτάχυνση της προώθησης του εθνικής σημασίας σχεδίου ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και την ταχύτερη αξιοποίηση του εθνικού αιολικού θαλάσσιου δυναμικού που είναι το καλύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο, παρέχεται η δυνατότητα στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων να πραγματοποιεί η ίδια ή μέσω εταιρίας ειδικού σκοπού έρευνες και μετρήσεις, που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των νέων πάρκων, και ενισχύεται σημαντικά σε προσωπικό για την προώθηση των νέων αρμοδιοτήτων της.

Θ. Σκυλακάκης: Επενδυτικά σχέδια άνω των 7 δισ. ευρώ στο δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0»

 

Πως βλέπει ο Σκυλακάκης το νομοσχέδιο

Ο ΥΠΕΝ Θόδωρος Σκυλακάκης είπε ότι το Ν/Σ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, δρομολογώντας ενέργειες σε τρία κομβικά επίπεδα:

1ον Στην προστασία των υδάτων, των δασών και ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και της εξειδικευμένης διαχείρισης των υδάτων, του εξορθολογισμού της διαχείρισης, προστασίας και εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών, καθώς και του εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, αντίστοιχα.

2ον Στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών αστικών περιοχών που μπορούν να απορροφήσουν κινδύνους και να ανακάμπτουν από προκλήσεις και πάσης φύσεως κρίσεις, στην καταστολή της αυθαίρετης δόμησης και συμπληρωματικά στην επίλυση συναφών χωροταξικών και πολεοδομικών ζητημάτων.

3ον Στην εκπόνηση προγράμματος για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια, στην περαιτέρω προώθηση και τον εκσυγχρονισμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας για την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας, με έμφαση την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Διαβάστε ακόμη: