Σε δυο περίπου μήνες από τώρα σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών θα ξεκινήσουν οι πρώτες συμβάσεις υπογραφής επιχορηγήσεων και δανείων για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι πιο προνοητικές τράπεζες διαθέτουν εντός της Τράπεζας τους συμβούλους οι οποίοι θα αξιολογούν εάν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες προκειμένου να προχωρήσουν οι συμβάσεις.

Ωστόσο, μια από τις κύριες αποστολές του Ταμείου είναι να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις.

Σε κάθε κλάδο η αγορά οδηγείται σε 2-3 εταιρείες και από εκεί και πέρα ο ανταγωνισμός θα αφορά μικρότερες επιχειρήσεις.

Ένα παράδειγμα της κατεύθυνσης που δίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες είναι ο κλάδος των αλλαντικών.

Στην συγκεκριμένη αγορά κυριαρχούν η Υφαντής, η Νίκας και ακολουθεί η εταιρεία Ρεθύμνου (πρώην Creta Farms).

Nικητές της διαδικασίας θα είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια.