Δεν κατάφερε να κατασιγάσει τις αντιρρήσεις των τραπεζών το υπουργείο Ανάπτυξης σε ότι αφορά τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για το phishing, παρότι προστέθηκε εδάφιο που απαλλάσσει υπό προϋποθέσεις τις τράπεζες από την υποχρέωση του καταναλωτή που επεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης.

Το εδάφιο που προστέθηκε αναφέρεται σε πρωτόκολλα που βασίζονται στους κανόνες της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή στην ανίχνευση των βιομετρικών χαρακτηριστικών του κατόχου e-banking, όμως…

Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, νόμος, που να καθορίζει τις παραμέτρους της τεχνητής νοημοσύνης. Ανάλογο θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει ούτε στην ΕΕ.

Τραπεζικοί κύκλοι εκφράζουν την άποψη ότι το νομοσχέδιο, ακόμα και αν ψηφιστεί ως έχει, θα χρειαστεί να εμπλουτιστεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, ακριβώς σε ότι αφορά τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, που θα κρίνουν ποιός δικαιούται ή όχι να λάβει αποζημίωση από την τράπεζα.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει πως σε περίπτωση που ο πελάτης της τράπεζας ζημιωθεί λόγω απάτης και δικής του βαριάς αμέλειας ποσό μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ θα έχει τη δυνατότητα να αποζημιωθεί από την τράπεζα –για το επιπλέον των 1.000 ευρώ ποσό-, εκτός και αν η τράπεζα αποδείξει ότι χρησιμοποίησε για τον συγκεκριμένο πελάτη και την συναλλαγή που πραγματοποίησε επιπλέον συστήματα ταυτοποιησης, όπως είναι και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Επί λέξει το εδάφιο που προστέθηκε αναφέρει ότι: «αν ο πάροχος αποδείξει ότι διαθέτει και εφαρμόζει πρόσθετους και πιο εξελιγμένους μηχανισμούς ελέγχου των συναλλαγών, από αυτούς που εφαρμόζει για την ισχυρή ταυτοποίηση των συναλλαγών, για συναλλαγές που μπορούν να προκαλέσουν ζημία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, όπως ιδίως μηχανισμούς ελέγχου που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, το εδάφιο που αφορά που αφορά στην αποζημίωση δεν εφαρμόζεται».

Οι τράπεζες από την πλευρά τους συνεχίζουν να έχουν αντιρρήσεις τις οποίες και θα αναπτύξουν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι πως:

Η προσθήκη του εδαφίου είναι γενική και εκτιμούν ότι τελικά τα δικαστήρια θα κρίνουν αν ο πελάτης- κάτοχος e-banking- θα πρέπει αποζημιωθεί ή όχι.

Δημιουργούνται προϋποθέσεις για στημένες απάτες, είναι δηλαδή ορατό το ενδεχόμενο ηθικού κινδύνου, καθώς δεν είναι απαραίτητο το θύμα απάτης να καταθέσει μήνυση για να τύχει αποζημίωσης από την τράπεζα.

Και ακόμα είναι αόριστη η διάταξη κατά πόσο αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ανεξαρτήτως της εγκαταστασης τους που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ελλάδα, ή μόνο τις ελληνικές τράπεζες.

Διαβάστε ακόμη: