Εντύπωση έχει προκαλέσει στην αγορά το γεγονός ότι σε ένα πτωτικό Χρηματιστήριο, όπου κυριαρχούσαν οι πωλητές, η μετοχή της Motor Oil κινήθηκε επί 4 συνεχείς συνεδριάσεις ανοδικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως ακόμη και κάποια μεγάλα πακέτα μετοχών που διακινήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν σε τιμή 1 ευρώ ανά μετοχή υψηλότερα, από το εύρος της ημερήσιας διακύμανσης!

Το γεγονός αυτό, του σοβαρού αγοραστικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για τη μετοχή της Motor Oil, θεωρείται από την αγορά ότι αντικατοπτρίζει είτε την παρουσία ενός μεγάλου αγοραστή, είτε κάποιες επιχειρηματικές κινήσεις που επίκεινται ή θα ανακοινωθούν!

Η αλήθεια είναι πως η Motor Oil θεωρείται και είναι, ιδίως μετά και την απόκτηση του Άνεμου από τον Ελλάκτωρα, ως η πιο πλήρης και καθετοποιημένη επιχείρηση Ενέργειας και Πετρελαίων στη χώρα, που διαθέτει όλες τις μορφές παραγωγής ενέργειας, από ΑΠΕ μέχρι φυσικό αέριο, ενώ μπαίνει στο υδρογόνο, διαθέτει παραγωγικές μονάδες και διυλιστήρια!

Υπό αυτή την έννοια, το ενδιαφέρον ξένων και Ελλήνων επενδυτών για τη μετοχή θεωρείται – και είναι- απολύτως δικαιολογημένο, ιδίως μάλιστα για μια επιχείρηση που ευνοείται από την συγκυρία και σε κάθε περίπτωση αναπτύσσεται λελογισμένα και επιθετικά!

Διαβάστε ακόμη: