Σε «πράσινες» τιτλοποιήσεις, ύψους περίπου εννέα δισ. ευρώ, έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα οι τράπεζες, σε μία προσπάθεια να «οχυρώσουν» τα κεφάλαιά τους που πλήττονται αφενός, από τις ζημίες που επιφέρει η εκκαθάριση των ισολογισμών τους από τα «κόκκινα» δάνεια και αφετέρου, από την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου ως απόρροια των τρεχουσών εξελίξεων.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για τους κινδύνους των συστημικών τραπεζών στην Ευρώπη, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για τις εγχώριες τράπεζες κινείται γύρω στο 15%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι λίγο πιο κάτω από το 20%.

Χαμηλότερα από τον μέσο όρο και στην τελευταία θέση της κατάταξης – πλην υψηλότερα από τα επιτρεπτά όρια – βρίσκονται και οι άλλοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, όπως εκείνων των κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (tier 1), CET-1, κ.ά.

Όσον αφορά στην αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στην Ευρώπη, πλέον διαμορφώνεται στο 0,51% από 0,47% στο κλείσιμο του περυσινού έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες αναζητούν εναλλακτικές πηγές κεφαλαιακής ενίσχυσης, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και τη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά:

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις, ύψους 2,7 δισ. ευρώ που περιλαμβάνουν τόσο στεγαστικά, όσο και δάνεια προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με την ίδια να αποκτά ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι Συναλλαγές εντάσσονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας, όπως ανακοινώθηκε στις 6 Απριλίου 2022 και υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους». Ως αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό της κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.

Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα «έτρεξε» και το project Ermis (1 και 2), συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ, μειώνοντας το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά 1,2 δισ. ευρώ, με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου 200 εκατ. ευρώ ή 65 μονάδες βάσης.

Η Alpha Bank από την πλευρά της, ολοκλήρωσε συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, ύψους 650 εκατ. ευρώ (project Tokyo), με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η επίμαχη συναλλαγή που αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου «Project Tomorrow» δίνει στην τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας (first loss tranche), συμβάλλοντας περίπου 13 μονάδες βάσης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνθετική τιτλοποίηση της Alpha Bank, με την προηγούμενη να ολοκληρώνεται στα τέλη του περασμένου έτους. Ο λόγος για το project Aurora, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, γεγονός που της εξασφάλισε προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine) σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ ή 47 μονάδες βάσης στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Η Eurobank έχει προς ώρας ολοκληρώσει δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με την κωδική ονομασία Waive I και II. Η πρώτη συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων της τράπεζας κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών της κεφαλαίων, ενώ το όφελος από τη δεύτερη μεταφράστηκε σε ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σε τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων σχεδιάζει να προχωρήσει και η Attica Bank, προκειμένου να… μεγαλώσει τον ισολογισμό της.

Όπως προέκυπτε από τη σχετική παρουσίαση της τράπεζας στους διεθνείς αναλυτές, οι συνθετικές τιτλοποιήσεις εξετάζονται από τη διοίκηση, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την τριετία 2022 – 2024 και έχουν ως γνώμονα την επίτευξη του στόχου για δείκτη NPE κάτω του 5%.