Όπως πληροφορούμαι εγκύρως οι εκπρόσωποι των μεγάλων διατροφικών αλυσίδων και σούπερ μάρκετ έχουν διαμορφώσει μια συμφωνία κυρίων με την κυβέρνηση, προκειμένου να απορροφήσουν ένα μέρος από τις αυξήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Άλλωστε, στη διάρκεια της πανδημίας οι διατροφικές αλυσίδες εξασφάλισαν μεγάλη αύξηση σε τζίρους και κέρδη.

Βέβαια, η συμφωνία περιλαμβάνει τον όρο να μην επαναληφθούν οι καταδρομικές επιχειρήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις αποθήκες και στα λογιστήρια των εταιρειών.