Με σύνθημα «Save Soil-Σώσε το Χώμα», σε μια επείγουσα προσπάθεια να αναστραφεί και να ανακοπεί η υποβάθμιση του εδάφους, ο Sadhguru, γιόγκι, οραματιστής πραγματοποίησε την έναρξη του κινήματος Conscious Planet (Συνειδητός Πλανήτης) για τη διάσωση του εδάφους.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (UNCCD), περισσότερο από το 90% του εδάφους της Γης ενδέχεται να υποβαθμιστεί μέχρι το 2050 οδηγώντας σε καταστροφικές κρίσεις παγκοσμίως, όπως ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό, ξηρασίες και λιμούς, ακραίες κλιματικές αλλαγές, μαζικές μεταναστεύσεις και πρωτοφανή ποσοστά αφανισμού ειδών.

To κίνημα

Το κίνημα Save Soil αποσκοπεί να παρακινήσει και να επιδείξει την στήριξη πολιτών από όλα τα έθνη, και να ενθαρρύνει κυβερνήσεις να εισάγουν πολιτικές για δράσεις που αφορούν την αναζωογόνηση του εδάφους και να ανακόψουν την περαιτέρω υποβάθμιση του.

Ειδικότερα, για να πραγματοποιηθεί αυτό, το κίνημα θα στοχεύσει να διαδοθεί σε 3,5 δισ. ανθρώπους – το 60% του παγκόσμιου εκλογικού σώματος.

Στις 21 Μαρτίου, ο Sadhguru ξεκίνησε από το Λονδίνο ένα μοναχικό ταξίδι 30.000 χιλιομέτρων με μοτοσικλέτα, θα διασχίσει την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και θα καταλήξει στη νότια Ινδία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των 100 ημερών θα επισκεφθεί 26 από τα 193 έθνη για να μεταφέρει το μήνυμα.