Στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής μπαίνει κατά πληροφορίες η KPMG, καθώς η ΕΛΤΕ αποφάσισε στα πλαίσια της τριετούς πιστοποίησης που πραγματοποιείται, να διενεργήσει ελέγχους στους φακέλους δύο εισηγμένων επιχειρήσεων που χειρίζεται η εν λόγω συμβουλευτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών, προκειμένου να εξακριβωθεί η φερεγγυότητα και η ακρίβεια κρίσιμων στοιχείων των ισολογισμών και γενικότερα των οικονομικών στοιχείων!

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, ο προηγούμενος έλεγχος της KPMG είχε πραγματοποιηθεί το 2020, πριν από τρία χρόνια δηλαδή, οπότε και τυπικά είχε φθάσει η ώρα του ελέγχου της KPMG όσον αφορά την φερεγγυότητα των ελέγχων που διενεργεί κυρίως σε εισηγμένες επιχειρήσεις καθώς οι ισολογισμοί και τα οικονομικά αποτελέσματα των οποίων επηρεάζουν τις αποφάσεις θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών!

Οι ίδιες έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι από την ΕΛΤΕ εστάλη ή πρόκειται να σταλεί σχετική επιστολή διενέργειας ελέγχων στην KPMG, που αφορά την τήρηση στοιχείων μιας Τράπεζας και μιας εταιρίας Πληροφορικής ο βασικός μέτοχος της οποίας έχει κατά το παρελθόν διατελέσει Πρόεδρος αξιοσέβαστου φορέα της εθνικής οικονομίας!

Η επιλογή των δυο επιχειρήσεων έγινε δειγματοληπτικά και ήταν τυχαία!

Διαβάστε περισσότερα