«Στις 25 Ιουνίου θα έχουμε την τελική έγκριση από την Κομισιόν για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής με την αναθεωρημένη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος».

Η δήλωση ανήκει σε κορυφαίο στέλεχος του ΥΠΕΝ που μας πληροφόρησε πως το ‘ελληνικό team’ στις Βρυξέλλες ήδη εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πλευρά της η …συνήθως αργοκίνητη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της ΕΕ, επεξεργάζεται το «ελληνικό σχέδιο» (Athens plan το ονομάζουν) βάσει του οποίου θα αφαιρείται από τους λογαριασμούς ρεύματος η ρήτρα (εν όλω ή εν μέρει) και παράλληλα θα αποζημιώνονται οι παραγωγοί-προμηθευτές με εκκίνηση το πλαφόν για κάθε τεχνολογία παραγωγής.

«Το μεγαλύτερο θέμα θα είναι εάν τελικά αποφασίσει η οριστική διαγραφή των ρητρών αναπροσαρμογής, και όχι προσωρινό πάγωμα» μας λέει το στέλεχος του ΥΠΕΝ και προσθέτει πως θα ζητήσουν γνωμοδότηση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας ώστε να αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς ρεύματος, για διάστημα ενός χρόνου, η διακριτή χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής.

Σε ερώτηση εάν πλέον όλα τα τιμολόγια θα γίνουν σταθερά, η απάντηση ήταν πως «οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την τιμή της κιλοβατώρας, με βάση το κόστος αγοράς του ρεύματος στη χονδρική, εφόσον ενημερώσουν έγκαιρα τον πελάτη τους».

Το λογικό είναι να έχει η χονδρεμπορική ρεύματος σχετική σταθερότητα, οπότε πιθανόν δεν θα χρειάζεται οι πάροχοι να αλλάζουν την ανά κιλοβατώρα χρέωση.

«Η τεχνική υποστήριξη για τον μηχανισμό που θα εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη κατατεθεί στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και έχει ανεπισήμως εγκριθεί» αποκαλύπτει το στέλεχος του ΥΠΕΝ «οπότε θα έχουμε και το επίσημο οκέυ στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και θα εφαρμοστεί ο νέος μηχανισμός κανονικά από την 1η Ιουλίου, όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός».

Κατόπιν θα εκδοθεί η ΚΥΑ για την αλλαγή του Κανονισμού λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς και θα νομοθετηθεί η αναστολή των ρητρών αναπροσαρμογής, μέσω τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας για την οποία θα γνωμοδοτήσει η ΡΑΕ.

Ιδού το σχέδιο για ρεύμα και φυσικό αέριο που ενέκριναν οι Βρυξέλλες

Το βασικό σχέδιο και τι περιλαμβάνει

Η Αθήνα ζητάει πολύ απλά την αποσύνδεση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από το κόστος του φυσικού αερίου, το οποίο ευθύνεται κυρίως για την ενεργειακή κρίση.

Πρακτικά θα αφαιρούνται από τους ηλεκτροπαραγωγούς τα υπερέσοδα που έχουν, ώστε να αποζημιώνονται με βάση τον μαθηματικό τύπο «μεταβλητό κόστος συν εύλογο κέρδος» που θα τεθεί για κάθε τεχνολογία.

Τα κονδύλια θα καταλήγουν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ώστε αυτό να παρέχει ακόμη μεγαλύτερες επιδοτήσεις και, με αυτό τον τρόπο, οι τιμές λιανικής να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τα υπερέσοδα θα δώσουν στο ΤΕΜ επιπλέον 3,2 δισ. ευρώ για το επόμενο εξάμηνο, ώστε μέσω των επιδοτήσεων να εξαφανιστεί μεγάλο ποσοστό των αυξήσεων.

«Στόχος είναι η απορρόφηση από τους λογαριασμούς ρεύματος του 85% των ανατιμήσεων» λένε στο ΥΠΕΝ.

Οι καθετοποιημένοι πάροχοι παράλληλα θα χάσουν σημαντικά κεφάλαια που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν ως κεφάλαιο κίνησης, αλλά και για την παροχή εκπτώσεων στους πελάτες τους. Άρα θα αλλάξουν εκ βάθρων την εμπορική τους πολιτική.

Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν οι μη καθετοποιημένοι πάροχοι, που θα ψάξουν υψηλότερα κεφάλαια κίνησης, ώστε να καλύπτουν τα ποσά των επιδοτήσεων, πριν αυτά τους αποδοθούν από την πολιτεία.

Αν δεν τους επιστρέφονται αυτά τα ποσά από την πολιτεία πολύ πιο σύντομα από τώρα (ακόμη και μόλις μία εβδομάδα αργότερα), τότε η ήδη περιορισμένη ρευστότητά τους θα δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

«Ίσως το δημόσιο μπορέσει να τους δώσει εγγυήσεις ώστε να μπορούν οι εταιρείες να αντλούν τραπεζικό δανεισμό για τα κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται, αλλά αυτό δεν έχει αποφασιστεί» λένε στο ΥΠΕΝ.

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Προσωρινή απαγόρευση διακοπής ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά