Σε προχωρημένο στάδιο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την θυγατρική εταιρεία ακινήτων του ομίλου Fourlis βρίσκεται η REDS AE για την πώληση του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΕ, που έχει στην ιδιοκτησία της το εμπορικό πάρκο Smart Park.

Η εταιρεία ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωση τους επενδυτές απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία. Περαιτέρω στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται, ότι ο καθορισμός του τιμήματος τελεί υπό όρους, παραδοχές και προϋποθέσεις, οι οποίες ομοίως τελούν υπό διαπραγμάτευση.

Οπως λέει σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας με την Trade Estates, “η εταιρεία θα προβεί η ίδια υπεύθυνα και με σαφήνεια στη δημοσιοποίηση του γεγονότος, εντός του πλαισίου και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού γραπτού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”.

Οπως έγραφε σε σχετικό δημοσίευμα και το radar.gr στις αρχές αυτής της χρονιάς η εταιρεία «Γυαλού Εμπορική Μ.Α.Ε.» προχώρησε στη σύναψη κοινού, εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα συνολικού ποσού €71,4 εκατ. για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με ευνοϊκότερους όρους και την εκ νέου χρηματοδότηση των ομιλικών επενδυτικών πλάνων. Επίσης τον περασμένο Φεβρουάριο η εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδων που βρίσκονται περιμετρικά του εμπορικού πάρκου που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του εμπορικού πάρκου η εύλογη αξία του οποίου ανέρχεται σε €130 εκατ.

Διαβάστε ακόμη: