Η Rafarm προχώρησε σε μία κίνηση που αναμένεται να προσδώσει μεγαλύτερη αξία στο χαρτοφυλάκιο των σκευασμάτων της, πριν από μερικές ημέρες, ανακοινώνοντας τη συνεργασία με την ισραηλινή start–up, BNS. Αυτή η κίνηση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της επέκτασης της Rafarm στο τομέα καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων, αποτελεί ένα μόνο μέρος της ευρύτερης αναπτυξιακής της πολιτικής.

Οι εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου είναι ραγδαίες, αναδεικνύοντας ευκαιρίες για τις ελληνικές παραγωγικές δυνάμεις του κλάδου, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας. Για αυτόν τον λόγο, ήδη η Rafarm προχώρησε στην αναθεώρηση του επενδυτικού της σχεδίου, επεκτείνοντας αυτό στα 120 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2021 – 2027 όταν το αρχικό σχέδιο αφορούσε επενδύσεις 65 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021 – 2025.

Ήδη στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού, η εταιρεία ολοκληρώνει εφέτος διετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 34 εκατομμυρίων στο τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) το οποίο περιλαμβάνει:

  • Νέο σύγχρονο και αυτόνομο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, με εργαστήρια υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών.
  • Ενίσχυση της ερευνητικής ομάδας με εξειδικευμένους επιστήμονες.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.

Η Rafarm επενδύει σε ετήσια βάση περισσότερο από το 13% του κύκλου εργασιών σε R&D, με το 20% αυτών των πόρων να κατευθύνεται στην Ανάπτυξη Φαρμάκων Προστιθέμενης Αξίας (VAMs), την ανάπτυξη συνδυασμών δραστικών και την έρευνα για νέες ενδείξεις γνωστών δραστικών ουσιών για κάλυψη ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών.

Παράλληλα, το 70% των πόρων R&D της Rafarm, κατευθύνεται στην ανάπτυξη σύνθετων φαρμακευτικών προϊόντων, κυρίως οφθαλμικών και ενέσιμων. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει περισσότερα από 100 προϊόντα και συνεχίζει να  επενδύει στην ανάπτυξη οφθαλμικών σκευασμάτων και συνδυασμών με επιπρόσθετη αξία που βελτιώνουν τη συμμόρφωση των ασθενών.

Το τμήμα R&D έχει ήδη ολοκληρώσει την ανάπτυξη οκτώ σύνθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων (nanoemulsion, οφθαλμικό εναιώρημα, κολλοειδές ενέσιμο διάλυμα), ενώ, σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, βρίσκονται εννιά νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (2021 – 2024). Παράλληλα, ενδυναμώνει την τεχνογνωσία και εισάγει τεχνολογία αιχμής συνεργαζόμενο με πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και με διεθνούς κύρους ερευνητικά κέντρα, όπως το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία BioNanoSim, που αξιοποιεί την νανοτεχνολογία και η οποία ιδρύθηκε από τον καθηγητή Σίμον Μπενίτα και την εταιρεία τεχνολογίας, Yissum, του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, αναπτύσσοντας πρωτοπόρα φάρμακα.

Οι BNS και Rafarm προχωρούν στη δημιουργία μίας νέας εταιρείας, της ΒNS Ophthalmics (BNSO), η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων θεραπειών για ανικανοποίητες θεραπευτικές ανάγκες ασθενών με σοβαρές οφθαλμικές παθήσεις.

Για το περασμένο έτος, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας εκτιμώνται στα 119 εκατ. ευρώ και για την τρέχουσα χρονιά στα 140 εκατ. ευρώ (πριν από την αφαίρεση της επιβάρυνσης του clawback). Το 40% των συνολικών πωλήσεων αναμένεται να προέλθει από τις εξαγωγές, καθώς ήδη τα φάρμακα της εταιρείας βρίσκονται σε 60 χώρες, ενώ, αποτελεί την πρώτη ελληνική φαρμακοβιομηχανία που έλαβε πιστοποίηση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την ανάπτυξη και παραγωγή στείρων και σύνθετων φαρμακευτικών σκευασμάτων, «ανοίγοντας», έτσι, την ιδιαίτερα απαιτητική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Διαβάστε ακόμη: