Την παράταση στο πρόγραμμα για την επιδότηση παγίων δαπανών έως το τέλος Μαρτίου 2022 εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δώσει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις για να συμψηφίζουν τα ποσά από τα κρατικά πιστωτικά κουπόνια με οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ μπορεί να απέκλεισε κάθε σκέψη για αναβολή της εξόφλησης των ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών έως και τον Ιούνιο αλλά δήλωσε ότι «εξετάζουμε εάν πρέπει να επεκταθεί για λίγο το 2022» ο συμψηφισμός για τις πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Από τα περίπου 450 εκατ. ευρώ του προγράμματος επιδότησης πάγιων δαπανών που εγκρίθηκαν, οι 31.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες δήλωσαν ότι τα 240 εκατ. ευρώ θα τα χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και τα υπόλοιπα 210 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποχρεώσεις, κυρίως για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι και τον Οκτώβριο είχαν συμψηφιστεί φόροι και εισφορές περίπου 250 εκατ. ευρώ και για το τελευταίο δίμηνο του 2021 εκτιμάται ότι θα συμψηφιστούν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 50 εκατ. ευρώ του προγράμματος θα μείνουν αδιάθετα καθώς μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και επαγγελματιών δεν θα προλάβει να εξαργυρώσει ολόκληρο το ποσό της κρατικής επιταγής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ιδίως ο τουριστικός κλάδος, έχει «υπόλοιπα» προς συμψηφισμό φόρων και εισφορών από το μέτρο των παγίων δαπανών τα οποία δεν καλύπτονται από τις υποχρεώσεις τους έως το τέλος του έτους. Με αυτό το δεδομένο, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να παρατείνει τη δυνατότητα συμψηφισμών έως το τέλος Μαρτίου 2022.

Με βάση το ισχύον καθεστώς η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 31 Δεκεμβρίου 2021 και τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της προθεσμίας ενώ το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως.

Σημειώνεται ότι η κρατική επιδότηση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

Για τις φορολογικές οφειλές το δικαίωμα έκπτωσης εφαρμόζεται με την ακόλουθη σειρά:

  1. από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,
  2. από ΕΝΦΙΑ
  3. από ΦΠΑ
  4. από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι στη λίστα των επιχειρήσεων που καλύπτονται από το μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών περιλαμβάνονται 10.356 επιχειρήσεις εστίασης , 4.019 επιχειρήσεις λιανεμπορίου, 3.475 επιχειρήσεις καταλυμάτων, 1.488 επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών, 1.272 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου και 1.008 επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγία.