Καθαρά κέρδη μετά φόρων 270 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Eurobank, τα 240 εκατ. ευρω προήλθαν από έκτακτα κέρδη με αντιστάθμιση κινδύνου ( παράγωγα ) για το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο.

Η συνολική εικόνα στα έσοδα, τις προμήθειες, τις μονάδες εξωτερικού δεν ήταν κακή και η Eurobank οδεύει για διανομή μερίσματος εντός του 2022.

Παράλληλα, η Eurobank το 2022 βρίσκεται σχεδόν μέσα σ όλες τις συναλλαγές καθώς συνεργάστηκε με την Motor Oil ( δάνειο για την απόκτηση μετοχών), νέο ομολογιακό Lamda, εισαγωγή Dimand, έτσι τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική θα διαμορφωθούν σε υψηλά επίπεδα.