Το εμπόριο ανθρώπων (human trafficking) αποφέρει παγκοσμίως σε παράνομα κέρδη περίπου $150 δισ. ετησίως, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, και αποτελεί ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα για τις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Το 2020 αναφέρθηκαν περισσότερες από 10.000 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων στις ΗΠΑ, με το 72% αυτών να σχετίζονται με τη σεξουαλική εμπορία, σύμφωνα με την Εθνική Γραμμή Εμπορίας Ανθρώπων.

Τα ξενοδοχεία και τα μοτέλ είναι από τους πιο συνηθισμένους χώρους σεξουαλικής εμπορίας λόγω της εύκολης πρόσβασης, της προθυμίας αποδοχής μετρητών και της έλλειψης συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Η πανδημία Covid-19 έχει καταφέρει να επιδεινώσει το σημαντικό αυτό πρόβλημα, καθώς οι διακινητές κάνουν κατάχρηση της νέας τεχνολογίας την οποία προωθούν την μετά covid εποχή, όπως το ανέπαφο check-in, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό τους. Εν τω μεταξύ, οι αγωγές για σεξουαλική διακίνηση συνεχίζουν να συσσωρεύονται εναντίον αλυσίδων ξενοδοχείων.

Ένας νόμος που ψηφίστηκε το 2000 για την ποινικοποίηση της εμπορίας ανθρώπων τιμωρεί τις ιδιωτικές οντότητες που επιτρέπουν ή είναι συνένοχοι της παράνομης πράξης. Έκτοτε, μεγάλες μάρκες ξενοδοχείων καθώς και μικρότερα μοτέλ έχουν μηνυθεί για αμέλεια, κέρδος και προώθηση της σεξουαλικής διακίνησης.

Ερευνες υπολογίζουν, πάντως, ότι υπάρχουν 1,14 εκατομμύρια θύματα στον ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας (80% για σεξουαλική εκμετάλλευση και 20% για καταναγκαστική εργασία σε εστιατόρια, μπαρ και ξενοδοχεία).

Τι κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες

Ξενοδοχεία όπως το Marriott, το Hilton και το Hyatt έχουν εφαρμόσει τις δικές τους απαιτήσεις εκπαίδευσης για την εμπορία ανθρώπων για τους εργαζόμενους. Το προσωπικό του ξενοδοχείου καλείται να αναζητήσει προειδοποιητικά σημάδια, όπως πληρωμή μόνο με μετρητά, άρνηση επίδειξης ταυτότητας ή διαβατηρίου, μεταφορά λίγων προσωπικών αντικειμένων και άρνηση υπηρεσίας καθαρισμού για πολλές ημέρες. Τα περισσότερα ξενοδοχεία και μοτέλ συμφωνούν ότι έχουν την ευθύνη να ανιχνεύουν, να παρακολουθούν και να αναφέρουν κάποια πιθανή εμπορία ανθρώπων. Επειδή η εμπορία ανθρώπων μπορεί να λάβει χώρα κάθε μέρα όλο το χρόνο, η εκπαίδευση σε αυτό το θέμα στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.