Πάνω από 7 εκατ. ευρώ (7,2 για την ακρίβεια) σε 36.052 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλονται σήμερα Παρασκευή 27 Αυγούστου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Ιούλιο.

Επιπλέον, κατά την ίδια ημέρα, θα καταβληθούν 3 εκατ. ευρώ για 6.935 πληρωμές δικαιούχων για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο (υπόλοιπα πληρωμών), σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού, σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται σε ανακοίνωση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αυτό σημαίνει πως συνολικά θα καταβληθούν 10,2 εκατ. ευρώ για 42.987 πληρωμές δικαιούχων.

Εβδομάδα πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Να υπενθυμίσουμε πως αυτή η εβδομάδα (Δευτέρα 23 Αυγούστου με Παρασκευή 27 του μήνα) είναι εβδομάδα πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταβολές της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ την περίοδο 23-27 Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο ξεκινούσε από την Τετάρτη 25 Αυγούστου η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Όσο αφορά στην πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου:

  • Την Τετάρτη 25 Αυγούστου καταβλήθηκαν 504,9 εκατ. ευρώ σε 1.075.294 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
  • Την Πέμπτη 26 Αυγούστου καταβλήθηκαν 505 εκατ. ευρώ περίπου σε 1.076.430 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ και των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
  • Την Παρασκευή 27 Αυγούστου θα καταβληθούν 466,7 εκατ. ευρώ σε 849.863 συνταξιούχους που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Όσο αφορά στις λοιπές τακτικές πληρωμές:

  • 11,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 490 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • 10.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Από τον ΟΑΕΔ:

  • 9 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 10 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 7 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς)
  • 600.000 ευρώ σε 800  μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Να σημειωθεί πως για το διάστημα 23 με 27 Αυγούστου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ.