Σε τροχιά μπαίνει το έργο WiFi4GR, μέσω του οποίου θα δοθεί δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο internetσε σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με χθεσινή απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια για το έργο προϋπολογισμού 18,425 εκατ.ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκης ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο.

Αποδεκτές σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης έγιναν οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, Wind Ελλάς, Vodafone σε συνεργασία με την COSMOS BUSINESS SYSTEMS και ΟΤΕ.

Σημειωτέον ότι στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η βαθμολογία που απέσπασαν οι τρεις ενδιαφερόμενοι δεν είχε μεγάλες διαφορές. Σύμφωνα με την αξιολόγηση βάσει καλύτερης ποιότητας και τιμής, που δημοσιοποιήθηκε χθες η βαθμολογία έχει ως εξής:

  • WIND ΕΛΛΑΣ, με βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς 421,69 , Συνολική (Ανηγμένη) τιμή προσφοράς ανά Access Point 1.746 Ευρώ και Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 0,997931149.
  • VODAFONE /COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ, με βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς 422,94, Συνολική (Ανηγμένη) τιμή προσφοράς ανά Access Point 1.759 Ευρώ και Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 0,997782831
  • ΟΤΕ, με βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς 419,19, Συνολική (Ανηγμένη) τιμή προσφοράς ανά Access Point 1.821 Ευρώ και Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 0,981437597.

Έρχονται 3.000 δωρεάν δημόσια Wi-Fi hotspots σε όλη την Ελλάδα

Τι προβλέπει το έργο

Να θυμίσουμε ότι το έργο θα εκτελεστεί με συμφωνίας-πλαίσιο, αντικείμενο της οποίας θα είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια.

Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους και ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν: χώρους συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η κατανομή τους σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα εγκαταστήσουν οι ανάδοχοι σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι ανάδοχοι ωστόσο θα αναλάβουν πέρα από την εγκατάσταση και την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Επίσης θα εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των υποδομών (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες κλπ) και υπηρεσιών όπως αυτά θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και θα παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια του έργου.

Να θυμίσουμε ότι το WiFi4GR προκηρύχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2021 με αρχική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών την 26 Μαρτίου. Η κατάθεση των προσφορών μετατέθηκε δύο φορές και πραγματοποιήθηκε τελικά 26 Μαΐου 2021. Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιήσει για το εν λόγω έργο πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).