Παύουν -τουλάχιστον σε ρυθμιστικό επίπεδο- να βρίσκονται στο φορολογικό απυρόβλητο οι ξένοι πάροχοι που προσφέρουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο κατά παραγγελία -ως επί το πλείστον μέσω των πλατφορμών Over the Top- στην Ελλάδα. Αυτό προβλέπει η …ξεχασμένη, ως ένα βαθμό, ευρωπαϊκή οδηγία 2018/1808 που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο ως διατάξεις στο Νόμο 4779/2021.

Το τέλος στη συνδρομητική

Αυτή τη στιγμή, η ελληνική συνδρομητική τηλεόραση, δηλαδή η Cosmote και η Nova, υπόκεινται σε τέλος 10% υπέρ του Δημοσίου που επιβάλλεται στο συνολικό ποσό του λογαριασμού προ ΦΠΑ. Ο φόρος στη συνδρομητική επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 2016, αλλά ανεστάλη από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και τα τέλη του τρέχοντος μήνα λόγω της πανδημικής κρίσης και «με σκοπό τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των λογαριασμών των τελικών καταναλωτών στο πλαίσιο της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών», όπως αναφέρει η σχετική ρύθμιση. Ωστόσο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το τέλος στη συνδρομητική εκτιμάται ότι θα επιστρέψει από την 1η Ιουλίου, αν και δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει την παράταση της αναστολής του.

Στρέβλωση

Παράγοντες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών τάσσονται υπέρ της συνέχισης της αναστολής ισχύος του τέλους. Το σκεπτικό τους είναι ότι το τελικό ποσό συνδρομής, επιβαρύνεται αθροιστικά με 30%, κάτι που δεν ισχύει για ομοειδείς υπηρεσίες που προσφέρουν στην ελληνική αγορά ξένες εταιρείες. Ο λογαριασμός δηλαδή, που πληρώνει ένας συνδρομητής θα επιβαρύνεται, εκ νέου, από την 1η Ιουλίου με το τέλος του 10% (επιβάλλεται στο ποσό χωρίς ΦΠΑ), με ΦΠΑ 24%, με τέλη άδειας δορυφορικής τηλεόρασης 3% επί του ετήσιου τζίρου, τέλος υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ -αντιστοιχεί στο 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών- όπως και εισφορά επί του ετήσιου τζίρου υπέρ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων.

Οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις δημιουργούν στρέβλωση, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, για τις ελληνικές πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου Over the Top (για την εξασφάλιση του οποίου απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο και ενεργή συνδρομή). Κι αυτό επειδή καλούνται να προσφέρουν περιεχόμενο εξίσου ανταγωνιστικό με αυτό τουλάχιστον επτά ξένων παρόχων που διεκδικούν μερίδιο από την ελληνική αγορά χωρίς να επιβαρύνονται το ίδιο φορολογικά.

Η συνεισφορά του 1,5%

Ωστόσο, η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, αλλάζει το φορολογικό καθεστώς των ξένων παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα. Κι αυτό επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4779/2021 -του οποίου οι διατάξεις δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί- η ελληνική πολιτεία δύναται να επιβάλλει οικονομικές υποχρεώσεις σε ξένες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κατά παραγγελία βίντεο στα ελληνικά. Αυτές οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ετήσια συνεισφορά 1,5% επί του κύκλου εργασιών τους από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η συνεισφορά αυτή θα έχει ως στόχο είτε την παραγωγή ελληνικού οπτικοακουστικού περιεχομένου είτε την αγορά δικαιωμάτων σε ελληνικά οπτικοακουστικά έργα που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει. Εναλλακτικά, οι πάροχοι μπορούν να καταβάλλουν το ποσό αυτό σε ειδικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας για την ενίσχυση των ελληνικών παραγωγών.

Οι πάροχοι αυτοί θεωρείται ότι απευθύνονται ειδικά στο ελληνικό κοινό, ιδίως αν διαφημίζονται σε αυτό, εάν κύρια γλώσσα παροχής της υπηρεσίας τους είναι ελληνική, έστω και με υπότιτλους, καθώς και αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιέχουν προγράμματα ή εμπορικές ανακοινώσεις που απευθύνονται στο ελληνικό κοινό ή αφορούν ειδικά σε αυτό.

Επίσης, κατά τον υπολογισμό της συνεισφοράς του 1,5% επί του τζίρου των ξένων παρόχων, αφαιρείται το ύψος της αντίστοιχης συνεισφοράς που έχει επιβληθεί σε αυτούς από άλλα κράτη μέλη προς τα οποία απευθύνουν τις υπηρεσίες τους.

Για το σκοπό αυτό, οι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να γνωστοποιούν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους τον κύκλο εργασιών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος.

Σε περίπτωση μη παροχής των ανωτέρω στοιχείων από τον πάροχο ή μη καταβολής της οικονομικής συνεισφοράς, το ΕΣΡ δύναται να διατάσσει τον περιορισμό της μετάδοσης των υπηρεσιών του στην Ελλάδα. Εφόσον ζητηθεί, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να συνεργάζεται με τις Αρχές άλλων κρατών μελών παρέχοντας σε αυτές τα αναγκαία στοιχεία σε σχέση με πάροχο κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ο οποίος απευθύνεται στο κοινό των κρατών μελών αυτών, προκειμένου τα εν λόγω κράτη μέλη να υπολογίζουν την προβλεπόμενη σε αυτά αναλογούσα συνεισφορά.

Ωστόσο, οι ξένοι πάροχοι εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους, εάν εμφανίζουν χαμηλό κύκλο εργασιών ή χαμηλή θέαση (βάσει κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Η φορολόγηση των πολυεθνικών

Στην κυβέρνηση, για να τεκμηριώσουν ότι οι ξένοι πάροχοι υπηρεσιών streaming δεν είναι στο φορολογικό απυρόβλητο δείχνουν τη συμφωνία δύο πυλώνων για επιβολή ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% στην κερδοφορία των πολυεθνικών επιχειρήσεων Στόχος της συμφωνίας, που τελεί υπό τον συντονισμό του ΟΟΣΑ τα τελευταία 10 χρόνια και θα υλοποιηθεί το 2023, είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται τον φόρο που πράγματι τους αναλογεί. Μένει να φανεί πώς θα εφαρμοστεί στην περίπτωση των παρόχων υπηρεσιών streaming.