Στο “χαράτσι αναδρομικών τελών από τους Δήμους” όπως το χαρακτηρίζει αναφέρεται η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) η οποία εστάλη στους αρμόδιους υπουργούς.

Οπως λέει χαρακτηριστικά “στις 18.2.2023 καταθέσατε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», στο άρθρο 38 του οποίου συμπεριλαμβανόταν ρύθμιση με τίτλο «Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δήμων».

Με τη διάταξη αυτή, σε ευθυγράμμιση και με την γνωστή από  Ιανουαρίου 2018 ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Έσοδα Δήμων και Κράτος Δικαίου», όπως επεξηγούσε ρητά και η σχετική εισηγητική σας έκθεση, αλλά και την απόφαση 1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ για την πενταετή παραγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο, προτάθηκε ορθά η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος με τη «θέσπιση μίας ρύθμισης που να ορίζει ειδικά και μόνο για τους δήμους, α) τους όρους βεβαίωσης των εσόδων, β) μία προθεσμία ταμειακής βεβαίωσης (πενταετία από το επόμενο έτος της βεβαίωσης υπό ευρεία έννοια) και γ) ενιαία, πενταετή προθεσμία είσπραξης που αρχίζει από το επόμενο έτος της ταμειακής βεβαίωσης. Η σύντμηση αυτή της προθεσμίας είσπραξης καθίσταται αναγκαία, λόγω των σύγχρονων αντιλήψεων για ταχεία εκκαθάριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων, των ευρέων δυνατοτήτων χρήσης ψηφιακών εφαρμογών, που διευκολύνουν τις συναλλαγές, και εναρμονίζεται με τη γενικότερη λογική που επικρατεί για μία πενταετή προθεσμία σε όλες τις οφειλές προς το κράτος».

Τη ρύθμιση αυτή, η οποία υπήρξε επίμονο αίτημα της οργάνωσής μας, το οποίο είχε αποδεχθεί  τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ηγεσία του Υπουργείου σας με την οποία είχαμε αλλεπάλληλες επαφές, επαινέσαμε δημοσίως με ανακοίνωσή μας, αναμένοντας τη δημοσίευση του σχετικού νόμου.

Αντιλαμβάνεστε την κατάπληξή μας όταν διαβάζοντας το κείμενο της διάταξης αυτής (ήδη άρθρο 39) στο νόμο 5027/2.3.23 (ΦΕΚ 48Α΄), διαπιστώσαμε ότι το αρχικό κείμενο της διάταξης στην οποία αναφερόταν η παραπάνω Εισηγητική Έκθεση «εξαφανίστηκε» και στη θέση του ψηφίστηκε ένα εντελώς διαφορετικό κείμενο, με το οποίο κατά κατάφωρη παράβαση κάθε εννοίας δικαίου αλλά και απλής λογικής, εξαιρέθηκαν από την πενταετή παραγραφή ειδικά οι οφειλές από κάθε αδήλωτη ή ελλιπή επιφάνεια ακινήτου οι οποίες θα βεβαιώνονται σε βάρος των ιδιοκτητών «από τη γένεση της υποχρέωσής τους» (!!!) ενώ «τα πρόστιµα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των πέντε (5) τελευταίων ετών.»!!!

Καθιερώνεται δηλαδή πλέον, ως προς τις κύριες οφειλές δημοτικών τελών και ΤΑΠ:

  1. 65ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ για τα δημοτικά τέλη κάθε αδήλωτης επιφάνειας κτιρίου, λόγω αναγωγής της παραγραφής τους για τα κτίσματα (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους κλπ.) στον χρόνο κατασκευής του κάθε κτιρίου, και με απώτερο χρονικό όριο για τα παλαιότερα κτίσματα το έτος 1958 κατά το οποίο με το Β.Δ.  24-9/20-10/1958 (ΦΕΚ Α 171/1958) «Έσοδα δραστηριοτήτων ΟΤΑ κλπ.» επιβλήθηκαν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού
  1. 30ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ για το ΤΑΠ κτισμάτων & οικοπέδων, λόγω αναγωγής της παραγραφής του στην 1.1.1993, ημέρα έναρξης ισχύος του Ν. 2130/1993 περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Έτσι με τη διάταξη αυτή, κάθε ανυποψίαστος πολίτης ο οποίος από την λεπτομερή επιμέτρηση που κάνει σήμερα ένας μηχανικός για ταυτότητα κτιρίου λόγω συμβολαίου γονικής παροχής ή μεταβίβασης ακινήτου, διαπιστώνει για πρώτη φορά ότι κάποια τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του ακινήτου του δεν είχαν δηλωθεί στον οικείο δήμο, θα χρεωθεί με αστρονομικά αναδρομικά ποσά πολλών δεκαετιών, που, ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα όπου τα δημοτικά τέλη είναι κατά κανόνα πενταπλάσια των οικιακών, θα υπερβαίνουν ακόμη και την αξία του ίδιου του ακινήτου, με τελικό αποτέλεσμα τη «δήμευσή» του, επειδή θα είναι αδύνατον να πληρωθούν!

Στο ίδιο άρθρο 39 καθώς και στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 72 συμπεριλαμβάνονται και άλλες διατάξεις που, αντί να μειώνουν στην πενταετία, έστω και σταδιακά όπως το αρχικό κείμενο, την παραγραφή τέτοιων υποχρεώσεων, την παρατείνουν επί 5-10 ακόμη έτη !!! Ενώ δηλαδή το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και σύσσωμη η νομολογία, υιοθετούν την πενταετία, οι δήμαρχοι, με τις ευλογίες της Κυβέρνησης θα «γδέρνουν» κυριολεκτικά τους πολίτες με απαράγραπτα αναδρομικά τέλη ακόμη και έως 30-65 ετών!!!

Επειδή όλες οι διατάξεις αυτές παραβαίνουν κάθε αρχή και έννοια δικαίου, είναι άκρως καταπιεστικές για τους πολίτες και πρακτικά ανεφάρμοστες, και θα καταπέσουν από την πρώτη προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ με άμεση νομοθετική πρωτοβουλία σας να τις ανακαλέσετε, όπως επιβάλλουν οι αρχές του Δικαίου και της Χρηστής Διοίκησης, αποκαθιστώντας την σταδιακή μείωση της παραγραφής κάθε αξίωσης των δήμων στην πενταετία, όπως ίσχυσε επί δεκαετίες και μέχρι το 2014, και όπως πρέπει να ισχύει σήμερα και στο εξής.

Ταυτόχρονα σας καλούμε τόσο να επαναφέρετε σε μόνιμη ισχύ τις ορθές και επωφελείς και για τους δήμους ρυθμίσεις για τα αδήλωτα εμβαδά, μέσω της λειτουργείας της γνωστής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, με σταδιακά κλιμακούμενες προσαυξήσεις, όσο και να τερματίσετε την συνεχιζόμενη παγίδευση των ανυποψίαστων πολιτών που δεν γνωρίζουν ότι όταν διακόπτεται η ρευματοδότηση ενός ακινήτου, συνεχίζεται η χρέωση δημοτικών τελών εις βάρος του, εκτός αν δηλώσουν τη διακοπή στην υπηρεσία εσόδων του οικείου δήμου, νομοθετώντας την αυτόματη διακοπή τους, εκτός αν ο δήμος μπορεί να τεκμηριώσει τη χρήση του ακινήτου με οποιοδήποτε τρόπο”.

Διαβάστε περισσότερα