Πολλά από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τις διεθνείς αγορές το 2022 συνέχισαν να υφίστανται και κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 μειώθηκε, αν και υπήρξε μια αναζωπύρωση μιας άλλης παραλλαγής το φθινόπωρο, ωστόσο, οι περισσότεροι περιορισμοί ταξιδιών και μετακινήσεων έχουν αρθεί και οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό, αν και πολλές εταιρίες εξετάζουν το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των πηγών τους για να ελαχιστοποιήσουν τους μελλοντικούς κινδύνους.

Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και με την νέα χρονιά καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε μια νέα παγκόσμια αβεβαιότητα και γεωπολιτική αστάθεια εξαιτίας της πρόσφατης βίας στη Μέση Ανατολή.

Για το 2024 οι αναλυτές της αγοράς «βλέπουν» έναν αριθμό συστημικών αλλαγών τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το υψηλότερο κόστος κεφαλαίου και η χαμηλότερη ρευστότητα, η εξελισσόμενη δυναμική μεταξύ κυκλικών και διαρθρωτικών πληθωριστικών δυνάμεων και οι επιταχυνόμενοι κλιματικοί κίνδυνοι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές μπορούν να τοποθετηθούν για την ενεργειακή μετάβαση, να κατανοήσουν τη σχέση τους με τη φύση και να προσεγγίσουν τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε ένα νέο πληθωριστικό περιβάλλον.

Πράγματι, τον περασμένο χρόνο οι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν σε επιθετική σύσφιξη της νομισματικής τους πολιτικής ακροβατώντας σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ της αντιμετώπισης του πληθωρισμού και της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Όλες αυτές οι εξελίξεις προκαλούν σημαντικά ζητήματα για τους επενδυτές τόσο από άποψη στρατηγικής όσο και από επενδυτικές πεποιθήσεις.

Ο πόλεμος στο Ισραήλ αυξάνει το επενδυτικό ρίσκο και διαφοροποιεί τις επενδυτικές επιλογές

Τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οι επενδυτές μπορεί να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στα private equity δεδομένης της σχέσης μεταξύ των επιτοκίων και της απόδοσης των κεφαλαίων εξαγοράς. Ενώ τα επιτόκια μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ένας δυνητικά μεγαλύτερος παράγοντας είναι η έξοδος από τις αγορές τρία έως πέντε χρόνια μετά από μια χρονιά όπως είναι παραδοσιακά. Στην περιοχή της Ασίας όπου «δοκιμάζεται» ο τομέας των ακινήτων, ένας δυνητικά ελκυστικός κλάδος μπορεί να είναι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ επί ευρωπαϊκού εδάφους προκλήσεις όπως υψηλότερα επιτόκια, μειώσεις αποτιμήσεων και μείωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχουν μεταφραστεί σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον άντλησης κεφαλαίων, πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να εξετάσουν εκ νέου την έκθεσή τους. Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κλάδος των ακινήτων είναι ένας από τους τομείς που «ανθίζουν» στην περιοχή και που δίνει σημαντικές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.

Επιχειρηματικά κεφάλαια

Μια πρόσφατη διόρθωση του κλάδου της τεχνολογίας σε εταιρίες «Unicorn», καθώς και τα πιθανά αποτελέσματα από την αποχώρηση μη παραδοσιακών επενδυτών από γύρους χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων στο τελευταίο στάδιο, μπορεί να δικαιολογήσουν μια επανεκτίμηση του ρόλου που διαδραματίζει ο τομέας των Venture Capital στα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια. Πάντως, ο κλάδος της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να παραμένει «καυτός», σύμφωνα με τους αναλυτές. Πιο συγκεκριμένα, η επενδυτική δραστηριότητα στο παγκόσμιο οικοσύστημα Venture Capital παρέμεινε υποτονική το 2023 εξαιτίας κυρίως των γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι επενδύσεις κατέγραψαν συρρίκνωση σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με έκθεση της KPMG, υποχωρώντας από τα 86,2 δισ. δολ. του α’ τριμήνου στα 77,4 δισ. δολ. το β’ τρίμηνο.

Ιδιωτικό χρέος

Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς οι ευκαιριακές πιστωτικές επενδύσεις είναι σε καλή θέση για να ευδοκιμήσουν σε ένα περιβάλλον αγοράς που ορίζεται από υψηλότερα κόστη εξυπηρέτησης χρέους, αυστηρότερα πρότυπα δανεισμού και ανεπάρκεια κεφαλαίου.

Ακίνητα

Η «γραμμή» μεταξύ των επιτοκίων και των αποτιμήσεων ακινήτων, καθώς και ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού υποδηλώνει ότι σε ορισμένους τομείς και γεωγραφικές περιοχές οι αγορές μπορεί να έχουν φτάσει στον «πάτο» και τώρα ίσως προσφέρουν κάποιες ευκαιρίες στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Όπως εξηγούν οι παράγοντες της αγοράς στο προσκήνιο βρίσκονται νέοι τομείς –πέραν των παραδοσιακών εμπορικών και οικιστικών ακινήτων– όπως τα Data Centers και τα περιουσιακά στοιχεία υγειονομικού χαρακτήρα.

Υποδομές

Πρόκειται για έναν από τους πιο «καυτούς» κλάδους παγκοσμίως σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς. Μάλιστα, ο τομέας των ενεργειακών υποδομών μπορεί να είναι σε θέση να καταγράψει σημαντική δραστηριότητα το επόμενο διάστημα. Η ψηφιοποίηση, το on-shoring, η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα και η ενεργειακή ασφάλεια είναι μεταξύ των πηγών που ωθούν τις προσδοκίες της αγοράς.

Hedge Funds

Εάν η αύξηση των επιτοκίων έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή σε έναν κόσμο όπου τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές απόλυτες αποδόσεις, αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον άμεσα.

Βιομηχανία

Τα βήματα για μια πιο «πράσινη» βιομηχανία παγκοσμίως είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι στρατηγικές επιπτώσεων έχουν επεκταθεί σε μια ευρύτερη ποικιλία κλάδων, προσφέροντας ευκαιρίες που αξίζει να ληφθούν υπόψη σε πιθανούς επενδυτές.

Διαβάστε ακόμη: