Το σύνολο των ισχυρών κατασκευαστικών ομίλων φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν δώσει το παρών στην πρώτη φάση – πρόσκληση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υλοποίησης του έργου «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών και Συνεδριακού Κέντρου στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) με ΣΔΙΤ» με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Ειδικότερα, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intrakat – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ και Μυτιληναίος εμφανίζονται στους διεκδικητές του έργου, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες αρχικό ενδιαφέρον έχει δείξει και η εταιρεία ΤΕΚΑΛ, αν και μένει να φανεί αν υπάρχουν συνεργασίες κάποιων εκ των παραπάνω ομίλων με άλλους εταίρους.

Η ΣΔΙΤ των 85 εκατ. ευρώ

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε τριάντα έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Η συνολική προθεσμία περάτωσης της κατασκευής του έργου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του εκτιμάται σε τρία έτη, ενώ η περίοδος λειτουργίας του εκτιμάται σε 27 έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου, στο ποσό των 84.954.206 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Το έργο αναμένεται πως θα αυξήσει τη δυναμικότητα του ΠΔΜ σε χώρους διαμονής κατά 750 κλίνες οι οποίες θα κατανεμηθούν σε πόλεις παρουσίας του Πανεπιστημίου, και ειδικότερα σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Πτολεμαΐδα, λαμβάνοντας υπόψιν το υφιστάμενο κενό υποδομών καθώς και τη δυναμικότητα του αριθμού των φοιτητών.

Σε ποιες 4 πόλεις θα γίνουν 750 νέες κλίνες

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) αναμένεται να υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των παρακάτω κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΔΜ:

  • Ανέγερση φοιτητικών εστιών και συνεδριακού κέντρου (η αναγκαιότητα/απαιτήσεις του οποίου θα οριστικοποιηθούν στη Β΄ Φάση) στην πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης. Το προτεινόμενο συγκρότημα φοιτητικών εστιών προτείνεται να έχει συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 350 ατόμων. Η φοιτητική λέσχη αναμένεται να μπορεί να εξυπηρετεί τη σίτιση 700 – 800 ατόμων καθημερινά, ανεξάρτητα αν διαμένουν σε κάποια φοιτητική εστία του συγκροτήματος.

Όσον αφορά στο συνεδριακό κέντρο, τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου θα οριστικοποιηθούν στη Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, αυτό θα αποτελεί ένα συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά αμφιθεατρική/ες αίθουσα/ες, κυλικείο, χώρους παράλληλων χρήσεων (αίθουσες συναντήσεων, συνεδριάσεων, προβολής, αποθήκες κλπ.), χώρο φιλοξενίας περιοδικών εκθέσεων, χώρους διοίκησης (γραφεία προσωπικού) και βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, Η/Μ εγκαταστάσεις). Η ανάπτυξη των φοιτητικών εστιών και του συνεδριακού κέντρου έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα εντός δύο Οικοδομικών Τετραγώνων της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης (συνολικού εμβαδού 948.087,20 τ.μ.), η οποία βρίσκεται εντός της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, σε απόσταση 4 χλμ. δυτικά από την πόλη της Κοζάνης.

  • Ανέγερση φοιτητικών εστιών στη Φλώρινα. Το συγκρότημα φοιτητικών εστιών προτείνεται να έχει συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 150 ατόμων και φοιτητική λέσχη δυναμικότητας 350 ατόμων. Το συγκρότημα των Φοιτητικών Εστιών Φλώρινας προτείνεται να ανεγερθεί εντός ακινήτου του ΠΔΜ, συνολικής έκτασης 49.999 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται βόρεια σε απόσταση περίπου 3 χλμ. από την πόλη της Φλώρινας επί της κεντρικής λεωφόρου Μοναστηρίου.
  • Ανέγερση φοιτητικών εστιών στην πανεπιστημιούπολη Καστοριάς. Το προτεινόμενο συγκρότημα φοιτητικών εστιών προτείνεται να έχει συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 150 ατόμων. Η φοιτητική λέσχη αναμένεται να μπορεί να εξυπηρετεί τη σίτιση 400 ατόμων καθημερινά, ανεξάρτητα αν διαμένουν σε κάποια φοιτητική εστία του συγκροτήματος. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου προγραμματίζεται να ανεγερθούν εντός της Πανεπιστημιούπολης Καστοριάς, σε κεντρικό σημείο του ακινήτου πίσω από τις υφιστάμενες υποδομές των εκπαιδευτηρίων. Το εν λόγω ακίνητο εξυπηρετείται περιμετρικά από οδικό δίκτυο και έχει συνολικό εμβαδό 68.469 τ.μ.
  • Ανέγερση φοιτητικών εστιών στην Πτολεμαΐδα. Η θέση του οικοπέδου όπου αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο συγκρότημα των Φοιτητικών Εστιών Πτολεμαΐδας, χωροθετείται εντός του ακινήτου του πρώην στρατοπέδου «ΦΟΥΦΑ» και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης. Η χωροθέτηση του συγκροτήματος της φοιτητικής μέριμνας προτείνεται να υλοποιηθεί εντός συνολικού εμβαδού 6.639,87 τ.μ. Το προτεινόμενο συγκρότημα φοιτητικών εστιών προτείνεται να έχει συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 100 ατόμων.

Οι χρήσεις

Μέσω της υλοποίησης του έργου η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονων φοιτητικών εστιών υψηλού επιπέδου και «κοινοτήτων», που θα επιτρέπουν την εξοικονόμηση χρόνου των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού από άποψη μετακινήσεων, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα ενασχόλησης με μια γκάμα δραστηριοτήτων ώστε οι φοιτητές – ένοικοι να γεμίζουν δημιουργικά τη μέρα τους

Τα προτεινόμενα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών σε κάθε περιοχή παρέμβασης, θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω χρήσεις:

  • Χώρους μόνιμης διαμονής και φιλοξενίας σπουδαστών και καθηγητών, που προτείνεται να αποτελούνται από μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, δωμάτια ΑΜΕΑ, χώρους υγιεινής και κοινόχρηστους χώρους που αναμένεται να αποτελούνται από καθιστικά τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα για εκτόνωση, πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες με όλες τις λευκές συσκευές ενώ έχει γίνει πρόβλεψη και για χώρους αναγνωστηρίου.
  • Φοιτητική λέσχη για την κάλυψη αναγκών καθημερινής σίτισης των φοιτητών, που θα περιλαμβάνει χώρους κύριας χρήσης (εστίαση, χώρος προετοιμασίας γευμάτων, καθώς και όλους του απαραίτητους βοηθητικούς χώρους που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και αυτόνομη λειτουργία του κτιρίου, όπως χώρους αποθήκευσης και υγιεινής.
  • Κοινόχρηστους χώρους που θα προορίζονται για διάφορες δραστηριότητες όπως μελέτη και ψυχαγωγία και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά βιβλιοθήκη, γραφεία συνεργασίας των φοιτητών, αίθουσα προβολής ταινιών και αίθουσα ψυχαγωγίας και βοηθητικούς χώρους, όπως WC και αποθήκες.
  • Χώρο διοίκησης/ υποδοχής.

Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Στις περιοχές των φοιτητικών εστιών θα πρέπει να προβλεφθούν διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου σε κάθε συγκρότημα, οι οποίες ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν εσωτερική οδοποιία, συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, χώρους στάθμευσης και ηλεκτροφόρτισης οχημάτων, δίκτυα ποδηλατοδρόμων, ηλεκτροφωτισμό, χώρους στάσης και πέργκολες και έργα πρασίνου. Ο σχεδιασμός των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα προβλέπεται χρήση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, δημιουργώντας κτίρια τουλάχιστον μηδενικής κατανάλωσης Zero Energy Building (Ζ.Ε.Β.).

Διαβάστε ακόμη: