Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων των οφειλετών που τις έχασαν το διάστημα Μαρτίου – Νοεμβρίου  δίνει η κυβέρνηση με τροπολογία που κατέθεσε χτες,

Ειδικότερα για τους οφειλέτες δημοσίου με παλαιές ρυθμίσεις που έχασαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής ,ακόμα και αν πρόκειται για τις 120 δόσεις, υπάρχει η δυνατότητα με την υποβολή αίτησης να επανενταχθούν στο καθεστώς της παλαιάς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

Η επανένταξη στη ρύθμιση γίνεται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία της αποβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης. Δηλαδή οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν «πακετάρονται» και μεταφέρονται στη λήξη της ρύθμισης. Για παράδειγμα αν κάποιος είχε ενταχθεί σε ρύθμιση η οποία κανονικά έληγε τον Απρίλιο του 2023 και δεν πλήρωσε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι οφειλές αυτές θα αρχίσουν να καταβάλλονται σε διάστημα τριών μηνών μετά τον Απρίλιο του 2023.