Η διαγραφή των ιδίων μετοχών του ΟΤΕ, έδωσε το έναυσμα στη χρηματιστηριακή αγορά, σε θεσμικούς επενδυτές ξένους και Έλληνες καθώς και σε χρηματιστηριακά γραφεία, να επαναφέρουν στη μνήμη τους, αυτό που συνέβη και στην προηγούμενη ακύρωση μετοχών.

Τότε, πέραν της πτώσης της τιμής της μετοχής, η μητρική εταιρεία, αναγκάστηκε να ρευστοποιήσει άρον άρον το ποσοστό που προστέθηκε στην κατοχή της, λόγω της ακύρωσης, για να αποφύγει υποχρεωτικές διατάξεις και ενέργειες που απορρέουν από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Οι ρευστοποιήσεις αυτές επέτειναν τις απώλειες της μετοχής του τηλεπικοινωνιακού οργανισμού, που έκανε καιρό να τις καλύψει.

Το ίδιο φοβούνται οι επενδυτές-μέτοχοι κάθε κατηγορίας ότι θα συμβεί και τώρα, καθώς η D.T. θα αυξήσει πάλι το ποσοστό της.

Για το λόγο αυτό ίσως η μετοχή πιέζεται συστηματικά ειδικά τον τελευταίο έναν περίπου μήνα και από τα υψηλά των 15,80 ευρώ, έκλεισε χθες πιεζόμενη και πάλι στα 14,16 ευρώ.

Ενδιαφέρουσα, από πολλές απόψεις, η συνέχεια στο ταμπλό.

Διαβάστε περισσότερα