Με τη σύσταση «buy» συνεχίζεται η κάλυψη της Optima Bank στη μετοχή του ΟΤΕ, θέτοντας ως τιμή – στόχο τα 15 ευρώ, κάτι που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 13% (13,6 ευρώ το κλείσιμο στις 21/9).

Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής εταιρείας, αυτήν την στιγμή η μετοχή του ΟΤΕ διαπραγματεύεται στο 4,5x σε όρους EV/EBITDA του 2024, έχοντας discount 29% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Η τιμή στόχος των 15 ευρώ περιορίζει το discount στο 21%, όπως εξηγεί η Optima Bank, η οποία πιστεύει ότι η αποτίμηση της εταιρείας παραμένει ελκυστική, δεδομένης της εκτιμώμενης μέσης απόδοσης (FCF) 7,4% αλλά και της προβλεπόμενης μέσης μερισματικής απόδοσης 4,4% στην 3ετία 2023 – 2025.

«Η πρόσφατη αδυναμία προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν υψηλή ορατότητα στα κέρδη και τις ελεύθερες ταμειακές ροές, μια ικανοποιητική μερισματική απόδοση και έναν υπομοχλευμένο ισολογισμό» τονίζει η Optima Bank.

Θετικοί καταλύτες

Η ανάπτυξη των δικτύων οπτικής ίνας και 5G, η ανάπτυξη Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT), καθώς και μια πιθανή αύξηση στα τιμολόγια αποτελούν τους σημαντικότερους θετικούς καταλύτες.

Πτωτικοί κίνδυνοι

Από την άλλη πλευρά, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στην Ελλάδα δημιουργεί ορισμένους κινδύνους. Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΤΕ έχει καταφέρει να υπερασπιστεί μέχρι στιγμής τα μερίδια αγοράς σε όλους τους τομείς.

Νέες εκτιμήσεις

Η Optima Bank εκτιμά ότι τα έσοδα του ΟΤΕ θα αυξηθούν κατά 0,3% σε ετήσια βάση και θα φθάσουν στα 3,47 δισ. ευρώ το 2023, ενώ θα ενισχυθούν κατά 1,3% και θα ανέλθουν στα 3,51 δισ. ευρώ το 2024.

Το προσαρμοσμένο EBITDA, δε, θα διαμορφωθεί στα 1,35 δισ. ευρώ (+0,1% σε ετήσια βάση) το 2023 και στα 1,36 δισ. ευρώ (+1,1% σε ετήσια βάση) το 2024, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να κυμαίνεται στο 38,9% και 38,8%, αντίστοιχα.

Τα καθαρά κέρδη, από την πλευρά τους, θα ανέλθουν σε 398,5 εκατ. ευρώ (+2,5% ) το 2023 και 405,4 εκατ. ευρώ (+1,7%) το 2024.

Διαβάστε ακόμη: