Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων κατέβαλε πληρωμές άνω των 106 εκατ. ευρώ σε 70.236 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, από την 27η Απριλίου έως την 8η Μαΐου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πίστωσε 106.305.515,71 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στους τομείς του Βόειου και του Αιγοπρόβειου Κρέατος.

Διαβάστε ακόμη: