Πιο κοντά έρχονται Motor Oil και ΔΕΗ μετά την σύσταση κοινής εταιρείας για ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου.

Εάν η Motor Oil συστήσει κοινή εταιρεία όταν θα αποκτήσει την Άνεμος θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ικανό μέγεθος στις Ανανεώσιμες πηγές με εισφορά του κλάδου των ΑΠΕ και απόκτηση μετοχών ΔΕΗ.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνουν την υπογραφή Συμφωνίας Μετόχων (η Συμφωνία) με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. και μετοχική σύνθεση: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – 51%, ΔΕΗ – 49%.

Η υλοποίηση της Συμφωνίας καθώς και η ίδρυση της νέας εταιρείας τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές προς τις οποίες θα υποβληθεί το σχετικό αίτημα.

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά συνέχεια της ανακοίνωσης της 13ης Ιανουαρίου 2022 για την πρόθεση δημιουργίας, από τις ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΔΕΗ, Κοινοπραξίας με στόχο την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).