Το Helikon fund είχε επενδύσει στην Lamda developments (αποχώρησε άτσαλα) και στην Eurobank ενω είχε συμμετάσχει και στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Τώρα απέκτησε το 5% στην ΓΕΚ-Τέρνα. Ο στόχος είναι προφανής.

Εφόσον προχωρήσει η πώληση της Τέρνα Ενεργειακή τότε η μετοχή μπορεί να κινηθεί προς στα 12 ευρώ καθώς θα αποπληρωθεί ο υψηλός δανεισμός.