Ένα σημαντικό έργο που προωθείται στο υδρογόνο έχει τη ΔΕΠΑ Εμπορίας ως συντονιστή.

Συμμετέχουν οι ΔΕΗ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Advent Technologies, Damco Energy όμιλος Κοπελούζου, ΔΕΣΦΑ, Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil, Σωληνουργεία Κορίνθου και ο TAP.

Αποκαλείται σχηματικά «σχέδιο πράσινου υδρογόνου White Dragon».

Ο πυρήνας του έργου βασίζεται στη σταδιακή αντικατάσταση των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, με τελικό στόχο την απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας.

Το “White Dragon” θα χρησιμοποιήσει εκτεταμένα την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης στη Δυτική Μακεδονία. Το υδρογόνο, στη συνέχεια, θα αποθηκεύεται άμεσα αλλά και με διοχέτευση στον αγωγό φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ.

Κατόπιν μέσω κυψελών καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας θα προσφέρει στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ηλεκτρική ενέργεια με σταθερή μονάδα βάσης συμπαραγωγής πράσινης ενέργειας και θερμότητας.

Η παραγόμενη θερμότητα, ως παραπροϊόν της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, αρχικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στα δίκτυα τηλεθερμάνσεων της Δυτικής Μακεδονίας και μελλοντικά σε άλλες εφαρμογές που απαιτούν θερμότητα και ψύξη, όπως οι βιομηχανίες και τα θερμοκήπια.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης για όλη τη χώρα από του χρόνου μέχρι και το 2030 θα ξεπεράσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα αποδίδει στην κατανάλωση 300.000 τόνους υδρογόνου ετησίως.