Σε 998.322 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο του 2022 έναντι 1.092.509 τον Μάρτιο του 2022 (ποσοστιαία μεταβολή -8,62%) και έναντι 1.099.013 ατόμων τον Απρίλιο του 2021 (ποσοστιαία μεταβολή -9,16%), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Απρίλιο του 2022, ανήλθε σε 990.820 άτομα. Από αυτά, 546.225 (ποσοστό 55,13%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 444.595 (ποσοστό 44,87%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 350.612 (ποσοστό 35,39%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 640.208 (ποσοστό 64,61%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), τον Απρίλιο του 2022, ανήλθε σε 7.502 άτομα. Οι άνδρες ανήλθαν σε 2.799 (ποσοστό 37,31%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 4.703 (ποσοστό 62,69%).

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Απρίλιο του 2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 148.065 άτομα, από τα οποία οι 116.677 (ποσοστό 78,80%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 31.388 (ποσοστό 21,20%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανήλθαν σε 67.253 (ποσοστό 45,42%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 80.812 (ποσοστό 54,58%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 109.265 (ποσοστό 73,80%) είναι κοινοί, 3.170 (ποσοστό 2,14%) είναι οικοδόμοι, 31.388 (ποσοστό 21,20%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.676 (ποσοστό 2,48%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 453 (ποσοστό 0,31%) είναι εκπαιδευτικοί και 113 (ποσοστό 0,08%) είναι λοιποί.