Νέα αύξηση σημείωσαν μέσα σε ένα τρίμηνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης προόδου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Αναλυτικότερα, το τέλος του Μαρτίου 2022 το συνολικό ποσό των οφειλών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 42,839 δισ. ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).Οι μεταβολές στο συνολικό χρέος διαμορφώνονται από τα εξής:

Νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο. με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη.

Διαβίβαση νέων οφειλών και πρόσθετα τέλη για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ε.Α.Ο. Καταβολές ποσών από τους οφειλέτες (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση)

Διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων.

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 31/12/2021 ήταν 41.020.670.581 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 1.819.289.300 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 1.359.714.389 ευρώ στις κύριες οφειλές και κατά 459.574.911 ευρώ στα πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, από την έκθεση του Κ.Ε.Α.Ο. διαπιστώνονται τα εξής:

Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.993.856 οφειλέτες (82,27% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

Το 90,47% των οφειλετών (2.192.524 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 85.656 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (14,03% του τρέχοντος υπολοίπου)

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.313 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,13% του υπόλοιπου οφειλών)

Από την ανάλυση προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 43.839.959.881 ευρώ, το 31,66% (ποσό 13.561.772.154 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 68,34% (ποσό 29.278.187.727 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Στο τέλος Μαρτίου 2022 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 863.033 για οφειλές ύψους 6,6 δισ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2022) ανέρχονται σε 395.398.705 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 8.223.606.298 ευρώ.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 94.615 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 88.424 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 345 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 542 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 1 οφειλέτης από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 285 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 111 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 εντάχθηκαν 184.323 οφειλέτες με οφειλές ύψους 81.334.827 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις οφειλών

Υπενθυμίζεται ότι, σε ισχύ τέθηκε από 2/12/2021 η νέα ρύθμιση του άρθρου 67 του Ν. 4821/21 που επιτρέπει τον διακανονισμό σε έως και 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, αφορά οφειλές πληγέντων εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, καθώς και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές των οποίων η προθεσμία καταβολής είχε παραταθεί έως 31/12/2021 (αναστολή είσπραξης).

Η υποβολή αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση γινόταν ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο. Στο τέλος Μαρτίου 2022 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 456.973 και το ρυθμισμένο ποσό 4.730.176.772 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 406.060 για οφειλές στο ΚΕΑΟ ύψους 1.888.275.008 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έως και τον Μάρτιο του 2022 ανέρχεται στο ποσό των 8.223.606.298 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 60,99% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 39,01% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανέρχονται σε 395.398.705 ευρώ, με ποσοστό 61% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 39% από καταβολές εκτός ρύθμισης. Οι συνολικές εισπράξεις Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 παρουσιάζουν αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.