Όπως έχουν γράψει πρώτοι η «Αξία» και το radar.gr ήδη από τις αρχές του χρόνου, αλλάζει άρδην το θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και η διάρθρωση αδειοδότησης των ΑΠΕ.

Το σχετικό νομοσχέδιο είναι πλέον έτοιμο και σύντομα θα δοθεί για διαβούλευση.

Στο τμήμα του νομοσχεδίου που αναφέρεται στην πλήρη αναδιοργάνωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η καθιέρωση τριών κατηγοριών αδειών για έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκινώντας από τους μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης.

Στην περίπτωση των ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης, θα γίνεται κατηγοριοποίηση σε σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες δεν απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο (η αποθήκη είναι πίσω από τον σταθμό ΑΠΕ), καθώς και σε σταθμούς ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης που μπορούν τόσο να εγχέουν όσο και να απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο.

Τα πρώτα έργα θα είναι επιλέξιμα για λήψη ενίσχυσης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση το κοινοποιημένο καθεστώς ενίσχυσης έργων ΑΠΕ, ενώ η δεύτερη κατηγορία έργων δεν θα μπορεί να λαμβάνει ενίσχυση.

Στην περίπτωση των καταναλωτών με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης, τα έργα και πάλι θα κατηγοριοποιούνται σε σχέση με τη δυνατότητα έγχυσης ή μη ενέργειας στο δίκτυο.

Για την πρώτη περίπτωση έργων θα είναι αναγκαία η αδειοδότηση της μονάδας αποθήκευσης ενώ για τη δεύτερη όχι.

Αναφορικά με τη διαδικασία και το χρόνο αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ αυτή θα ολοκληρώνεται σε διάστημα μικρότερο από τα 2 έτη (από 5 σήμερα).

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Σε πλήρη κίνηση η διαδικασία απλοποίησης

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να διευκολυνθεί η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 12000MW που θα μεταφραστούν σε επενδυτικό τσουνάμι ύψους 10 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά στην αδειοδότηση των ΑΠΕ και των έργων αποθήκευσης, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα προωθηθεί η νομοθετική παρέμβαση για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Οι βασικές αλλαγές που θα προωθεί το νέο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες είναι:

-Δημιουργείται «Υπηρεσία μιας Στάσης» (one stop shop) στο ΥΠΕΝ και δημιουργείται Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ για την παρακολούθηση όλης της αδειοδοτικής διαδικασίας

-Απαλλάσσονται οι φορείς αδειοδότησης από μεγάλο διοικητικό βάρος.

-Αλλάζει η διαδικασία αδειοδότησης και πλέον θα λειτουργεί σε παράλληλη βάση και όχι με προαπαιτούμενα βήματα.

-Διαχωρίζονται οι έλεγχοι ανά στάδιο αδειοδότησης και η κάθε υπηρεσία ελέγχει αποκλειστικά τα θέματα αρμοδιότητας της

-Μειώνονται οι προθεσμίες για ανταπόκριση στα αιτήματα των επενδυτών.

-Μπαίνουν αυστηροί κανόνες για απόδειξη της φερεγγυότητας και του πραγματικού ενδιαφέροντος των επενδυτών.

-Παρέχεται ευελιξία στους επενδυτές στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σταθμών χωρίς την απαίτηση για τροποποίηση των αδειών και επανάληψη όλης της αδειοδότησης από την αρχή.

-Ο αριθμός των δικαιολογητικών από 91 μειώνεται σε 54 και θα μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά.

-Μειώνονται οι περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση των αδειών και πλέον δίνεται η δυνατότητα απλής ενημέρωσης – επικαιροποίησης των φακέλων χωρίς να καθυστερεί η ανάπτυξη του έργου και να πρέπει να ενημερωθεί όλο το έργο από την αρχή.

Η πρόσβαση της παραγωγής ΑΠΕ από το σύστημα

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί ουσιαστικά και συνθήκες μείωσης 5-10% στην πρόσβαση ενέργειας από «πράσινες» μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όταν αυτό χρειάζεται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Η ρύθμιση για τις περικοπές θα αφορά το σύνολο του δικτύου, σε πανελλαδική κλίμακα, ώστε να διασφαλιστεί πως ο ηλεκτρικός «χώρος» που θα δημιουργηθεί από τα έργα του ΑΔΜΗΕ έως το 2030, για την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς, θα αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερα έργα ΑΠΕ.

Εξάλλου ψηφιοποιούνται μια σειρά από διαδικασίες ενώ η υπηρεσία μιας στάσης θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει όλη την αδειοδότηση.

Με τη νέα διαδικασία ο χρόνος αδειοδότησης νέων επενδύσεων μειώνεται δραστικά σε περίπου 14 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα τα στάδια της αδειοδότησης από 7 γίνονται 5, καθώς καταργείται η μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης.

Πλέον τα στάδια είναι:

Βεβαίωση παραγωγού (ΡΑΕ),

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΠΕΝ),

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ),

Σύμβαση Σύνδεσης (ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ) – Άδεια Εγκατάστασης (ΥΠΕΝ)– Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης (ΔΑΠΕΕΠ)

και Άδεια Λειτουργίας (ΥΠΕΝ).

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης, μειώνεται ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών στα αιτήματα των επενδυτών, μειώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών, καθώς και ο όγκος των αιτημάτων στο Διαχειριστή με την υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής στο στάδιο της αίτησης για οριστική προσφορά σύνδεσης.

Τα βήματα απλοποίησης της διαδικασίας, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: μη υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών, που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλα στάδια, ευελιξία στους επενδυτές να ωριμάσουν μικρότερης ισχύος έργα από ό,τι αποτυπώνεται στην ΑΕΠΟ, τίθεται σε άμεση ισχύ η σύμβαση σύνδεσης που διαχωρίζεται σε κύριο μέρος και συμπλήρωμα, απεμπλέκεται από την άδεια εγκατάστασης και περιορίζονται οι πιθανότητες για τροποποίηση της σύμβασης σύνδεσης, καταργείται η σειριακή ηλέκτριση έργων ΑΠΕ σε κοινό υποσταθμό.

Επίσης μέσα σε 12 μήνες από την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης καθίσταται υποχρεωτική για τον επενδυτή η υποβολή αιτήματος για άδεια εγκατάστασης, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα και γρήγορα η ανάπτυξη των έργων.