Στην κορυφή της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τους ΝΕΕΤs, δηλαδή τους νέους από 15 έως 29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (σ.σ. ακρωνύμιο από τις λέξεις neither in employment nor in education or training) για το 2023, όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δέκα χρόνια, υπήρξε μια αξιοσημείωτη μείωση του ποσοστού αυτού του τμήματος νέων στο μπλοκ.

Ειδικότερα, η Ελλάδα φιγουράρει στην τρίτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά το σύνολο των νέων ηλικίας 15-29 ετών που ανήκουν στην κατηγορία ΝΕΕΤ, ενώ ειδικά για τους νέους άνδρες της κατηγορίας αυτής, η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε όλη την ΕΕ με 14,8%.

ΝΕΕΤ 1 στους 10 νέους στην ΕΕ

Το 2023, περισσότεροι από ένας στους δέκα (11,2%) νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών στην ΕΕ δεν εργάζονταν ούτε συμμετείχαν σε κάποια δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης, καταγράφοντας μια μείωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2022.

Το 2013, το ποσοστό της ΕΕ ήταν 16,1% και έκτοτε μειώνεται σταθερά, με μόνη εξαίρεση το 2020 που επηρεάστηκε από την πανδημία της COVID-19, με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση (από 12,6% το 2019 σε 13,8% το 2020, ακολουθούμενη από 13,1% το 2021).

Το 2023, τα ποσοστά NEET μεταξύ των νέων διέφεραν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μα χαμηλότερο το ποσοστό στην Ολλανδία (4,8%) και υψηλότερο στη Ρουμανία (19,3%).

Η μείωση αυτού του ποσοστού είναι ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στόχος είναι να μειωθεί το ποσοστό NEET των νέων ηλικίας 15-29 ετών σε 9% έως το 2030.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, το 2023, το ένα τρίτο των χωρών της ΕΕ ήταν ήδη κάτω από τον στόχο του 9% για το 2030, συγκεκριμένα η Ολλανδία (4,8%), η Σουηδία (5,7%), η Μάλτα (7,5%), η Σλοβενία (7,8%), το Λουξεμβούργο (8,5%), Ιρλανδία (8,5%), Δανία (8,6%), Γερμανία (8,8%) και Πορτογαλία (8,9%).

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, υπήρχαν διαφορές μεταξύ των μεριδίων νεαρών γυναικών και νεαρών ανδρών NEET. Το 2023, το 12,5% των νέων γυναικών ηλικίας 15–29 ετών στην ΕΕ ήταν NEET, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των νέων ανδρών ήταν 10,1%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά NEET για τους νέους άνδρες και τις γυναίκες ήταν και τα δύο στην Ολλανδία: 4,0% για τους νέους άνδρες και 5,6% για τις νέες γυναίκες.

Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό NEET για τους νέους άνδρες καταγράφηκε στην Ελλάδα (14,8%) και το υψηλότερο για τις γυναίκες στη Ρουμανία (24,8%).

Τα μερίδια των νεαρών γυναικών NEET ήταν χαμηλότερα από το αντίστοιχο μερίδιο των ανδρών στην Εσθονία (8,9% έναντι 10,2%) και στο Βέλγιο (9,5% έναντι 9,8%), ενώ η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Φινλανδία και η Σουηδία κατέγραψαν περίπου τα ίδια ποσοστά ανδρών ΝΕΕΤ και γυναίκες.

Διαβάστε ακόμη