Πολύ ισχυρά χαρακτηρίζει το σύνολο των αναλυτών τα αποτελέσματα της MYTILINEOS οποία όπως επισημαίνουν ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σημειώνουν επίσης τη μείωση του Net Debt (καθαρού δανεισμού) παρά το ρεκόρ επενδύσεων. Οι τελευταίες, λόγω του ότι κατά 80-90% αφορούν σε δαπάνες για ανάπτυξη της εταιρείας, θα οδηγήσουν ουσιαστικά σε εκ νέου αύξηση της κερδοφορίας της MYTILINEOS στο εγγύς μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, τα δομικά συστατικά που εξασφαλίζουν τη συνέχιση της αυξητικής τάσης της κερδοφορίας της MYTILINEOS, στα επόμενα τρίμηνα, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν τη δυνατότητα της εταιρείας να πετυχαίνει σταθερά νέα ρεκόρ κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενη βάση , αναλύονται ως εξής:

  1. Η ταχύτητα ωρίμανσης των έργων ΑΠΕ της εταιρείας, μέσω ενός σταθερά ενισχυόμενου χαρτοφυλακίου έργων, που σήμερα αγγίζει τα 8,6GW!
  2. Ως αποτέλεσμα, πέραν από τα έργα ΑΠΕ του Τομέα Ενέργειας, οι αναλυτές πλέον αναμένουν σημαντική ενίσχυση του τομέα RSD της Εταιρείας, μέσω σημαντικών πωλήσεων που έχουν δρομολογηθεί για τα επόμενα τρίμηνα.
  3. Η είσοδος σε εμπορική λειτουργία, σε μία κρίσιμη, ενεργειακά περίοδο για τη χώρα, του πιο αποδοτικού και φθηνού χρήστη φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά, η οποία πέραν ότι θα ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία της MYTILINEOS, θα αποτελέσει ταυτόχρονα την πιο οικονομική θερμική μονάδα  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή!
  4. Η εξασφάλιση προμήθειας καυσίμου σε ανταγωνιστικούς όρους, μέσω ενός διαφοροποιημένου δίκτυο προμήθειας φυσικού αερίου, αποτελούμενο τόσο από αέριο αγωγού και όσο και από LNG, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, σε ανταγωνιστικούς όρους.
  5. Ως εκ τούτου η αγορά εκτιμά ότι η Ελλάδα και προφανώς η MYTILINEOS είναι πλήρως έτοιμες να αντιμετωπίσουν μία βίαιη διακοπή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, με κύριο πρόβλημα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αποτελούν οι υψηλές τιμές του καυσίμου, στις οποίες, τα προηγούμενα τρίμηνα, η MYTILINEOS απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ανταπεξέρχεται με επιτυχία
  6. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν και αναμένεται να συνεχίσουν να ωφελούν σημαντικά τη μελλοντική κερδοφορία της MYTILINEOS, είναι: η ενίσχυση του Δολλαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ, η σταθεροποίηση των premia αλουμινίου στα σημερινά πολύ υψηλά επίπεδα,
  7. Τέλος, σχολιάστηκε θετικά το γεγονός πως, ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, λειτουργώντας με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων που εκπροσωπεί, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επ’ωφελεία των μετόχων, ακόμα και αυτό της εισαγωγής της εταιρείας σε μεγάλο ξένο χρηματιστήριο.

Σε συνέχεια των πολύ δυνατών αποτελεσμάτων οι αναλυτές αναμένεται να αναθεωρήσουν υψηλότερα τις εκτιμήσεις τους για την κερδοφορία της εταιρείας τα επόμενα έτη, συμπεριλαμβάνοντας στα μοντέλα τους τα νέα δεδομένα όπως αυτά αναλύθηκαν από τον Πρόεδρο της εταιρείας στο conference call των αποτελεσμάτων.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας, στα σημερινά επίπεδα, θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική από το σύνολο των αναλυτών, οι οποίοι πλέον τη θεωρούν ως ένα ιδανικό σημείο επανατοποθέτησης των επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής της Πειραιώς, υπολογίζοντας πλέον το EBITDA της εταιρείας για το 2022 πάνω από τα €650εκ. (από €504εκ. προηγουμένως) και μία απόδοση μερίσματος για τη χρήση του 2022 της τάξης του 6%, αναμένει ένα re-rate για τη μετοχή της MYTILINEOS, και προαναγγέλλει ότι θα επιστρέψει σύντομα με νέα τιμή-στόχο για την εταιρεία.