Όταν εξαγόραζε η Μυτιληναίος τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα Αιολικά πάρκα (1480 MW) κανείς δεν θα περίμενε ότι, εκείνες οι αποφάσεις βοηθούσαν στο «πρασίνισμα» της παραγωγής Αλουμινίου.

H Mυτιληναίος επίσης ολοκληρώνει εντός του έτους την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ρεύματος στις εγκαταστάσεις του Αλουμινίου και τελειώνει την συνεργασία με την ΔΕΗ μετά το 2023.

Το πιο σημαντικό, όμως, ο κ. Ε. Μυτιληναίος το φύλαγε για το τέλος καθώς υποσχέθηκε διπλάσια κέρδη εντός 2-3 ετών.

Αυτό κάτι σημαίνει σε επίπεδο μερισματικής απόδοσης.

Όταν μια εταιρεία πραγματοποίει περισσότερα απο όσα εξαγγέλει τότε τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στην αγορά.