Έσπασε το φράγμα των 5 εκατ. ο αριθμός των επισκεπτών, με εισιτήριο που εισήλθαν στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους της χώρας το 2021 σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι ελπίδες για τη φετινή χρονιά που αναμένεται να κινηθεί ανοδικά η εισερχόμενη τουριστική κίνηση στη χώρα είναι ότι θα αυξηθεί περαιτέρω και ο αριθμός των επισκεπτών στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους.

Το 2020, πρώτη χρονιά της πανδημίας ο αριθμός των επισκεπτών με εισιτήριο είχε αγγίξει τα 2,3 εκατ. ενώ το 2019 είχε ξεπεράσει τα 12,4 εκατ. Με εισιτήριο και ελεύθερη είσοδο, ο αριθμό των επισκεπτών το 2021 άγγιξε τα 7,4 εκατ. έναντι 3,78 εκατ. το 2020 και 19,56 εκατ. το 2019. Μεταξύ των Μουσείων, τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είχε το μουσείο της Ακρόπολης με 2 εκατ. εισόδους από 1,1 εκατ. το 2020 και 5,9 εκατ. το 2019. Μεταξύ των Αρχαιολογικών χώρων, τον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης επισκέφθηκαν 1,2 εκατ. άτομα από 620.132 το 2020 και 3,6 εκατ. το 2019.

Οι εισπράξεις στους Αρχαιολογικούς χώρους και στα Μουσεία αυξήθηκαν κατά 158,5% φθάνοντας σε 54,7 δισ. ευρώ το 2021 από 21,18 δισ. ευρώ το 2020 και 130,9 δισ. ευρώ το 2019. Αναλυτικά, στα Μουσεία οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 156,6% φθάνοντας σε 10,38 δισ. ευρώ από 4,05 δισ. ευρώ το 2020 και 23,43 δισ. ευρώ το 2019. Αντίστοιχα, στους Αρχαιολογικούς χώρους οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 158,9% φθάνοντας σε 44,35 δισ. ευρώ από 17,1 δισ. ευρώ το 2020 και 107,6 δισ. ευρώ το 2019.

Σε επίπεδο ποσοστών, κατά το 2021 παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2020 κατά 86 % στους επισκέπτες των Μουσείων, κατά 52,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ αύξηση κατά 156,6% παρατηρήθηκε στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Μουσείων από τις 14 Μαρτίου 2020 έως τις 16 Ιουνίου 2020 και σταδιακά από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως τις 13 Μαΐου 2021, σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, το 2021, καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2020 κατά 98,7% στους επισκέπτες, κατά 49,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 158,9% στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Αρχαιολογικών χώρων από τις 14 Μαρτίου έως και τις 17 Μαΐου 2020 και εκ νέου από τις 7 Νοεμβρίου του 2020 έως τις 21 Μαρτίου 2021 σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.