Για πιστωτικά θετικά αποτελέσματα της Attica Bank κάνει λόγο ο διεθνής οίκος Moody’s, αξιολογώντας την είσπραξη του ποσού ύψους 151,85 εκατ. ευρώ από το κράτος.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης, η κεφαλαιακή ένεση από το Δημόσιο βελτιώνει την ποιότητα των κεφαλαίων της και διευκολύνει τη σχεδιαζόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσα στο 2021.

Σύμφωνα με τη Moody’s, τα υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου της τράπεζας της δίνουν επίσης τη δυνατότητα να εκτελέσει το σχέδιο αναμόρφωσης μειώνοντας το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της επιτρέπει να επεκτείνει τις χορηγήσεις δανείων για να ενισχύσει τα έσοδά της.

Ο Moody’s εκτιμά ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 θα αυξηθεί σε 11,8% από μόλις 3,7% τον Μάρτιο του 2021 και ο δείκτης CAR στο 15,2% από 7,1%.

Η ένεση ρευστότητας έρχεται να αντικαταστήσει αναβαλλόμενο φόρο στον ισολογισμό της τράπεζας και έτσι βελτιώνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και διευκολύνει τον στόχο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 240 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2021.