Η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Η Ελλάδα και η Ρουμανία είναι οι χώρες που διαθέτουν τη μικρότερη ευελιξία στην οικονομική τους πολιτική, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον στασιμοπληθωρισμό, αν και είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ένα σενάριο εμπεδωμένου πληθωρισμού, σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου.

«Η σύγκρουση έχει επιδεινώσει το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς και έχει ωθήσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί στην ΕΕ από τα μέσα της δεκαετίας του 1980», σημειώνει η Moody’s. «Μία διακοπή των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου θα ενέτεινε πιθανότατα αυτές τις πιέσεις.  Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδηλώνουν ότι μια περαιτέρω επιτάχυνση του πληθωρισμού είναι πιθανή βραχυπρόθεσμα», τονίζεται.

Πιστωτικά αρνητικός ο στασιμοπληθωρισμός

Η εμφάνιση στασιμοπληθωρισμού θα είναι πιστωτικά αρνητική για την ΕΕ, σύμφωνα με τη Moody’s, ενώ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το σύνολο της Ένωσης θα φθάσει φέτος στο 2,5% και θα υποχωρήσει στο 1,3% το 2023. Ο μέσος πληθωρισμός το 2022 θα διαμορφωθεί στο 6,8% και θα υποχωρήσει στο 4,4% το επόμενο έτος.
Ως εκ τούτου αναμένει υποτονική ανάπτυξη και πληθωρισμό υψηλότερο του μέσου όρου τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, με κινδύνους προς τα κάτω στο πλαίσιο της στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και των επιπτώσεών της στην οικονομία.

«Ένα πιθανό σενάριο στασιμοπληθωρισμού αφορά μια πολυετή περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερος από ό,τι τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ παραμένει σημαντικά χαμηλότερη, στο μηδέν ή κοντά στο μηδέν.

Για να εισέλθουμε σε ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού στην ΕΕ, η δυναμική των τιμών θα μπορούσε να διατηρηθεί λόγω, για παράδειγμα, υψηλότερων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τιμών ενέργειας και δευτερογενών επιδράσεων, οι οποίες θα επιβραδύνουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αναθεωρούν τις προσδοκίες τους προς τα πάνω για τον πληθωρισμό και προς τα κάτω για την ανάπτυξη.

Επιπλέον, ένα μείγμα δημοσιονομικής-νομισματικής πολιτικής που στηρίζει την ανάπτυξη θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ενός σεναρίου στασιμοπληθωρισμού», αναφέρει η ανάλυση της Moody’s.

Προστίθεται ακόμη ότι με βάση μια σειρά δεικτών που υποδηλώνουν διαφορές στην έκθεση σε εμπεδωμένο πληθωρισμό, σε σημαντικά χαμηλότερη ανάπτυξη και στις λειτουργίες αντίδρασης της πολιτικής, η Νότια Ευρώπη είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού.

Ελλάδα και Ρουμανία οι πιο ευάλωτες

Οι χώρες που συνδυάζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να δουν τις παροδικές αυξήσεις των τιμών να γίνονται μόνιμες και τις χαμηλότερες δυνατότητες πολιτικής είναι η Μάλτα , η Κύπρος , η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Κροατία. Παρόλο που η Ιταλία , η Γαλλία και η Ισπανία είναι λιγότερο ευάλωτες στην επικράτηση του πληθωρισμού, τα ήδη υψηλά επίπεδα χρέους, η αυξημένη έκθεση σε κυμαινόμενο επιτόκιο και οι σημαντικές πληρωμές κεφαλαίου και τόκων τους επόμενους 12 μήνες αυξάνουν τους κινδύνους.

Ενώ η Ελλάδα και η Ρουμανία φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ένα σενάριο εμπεδωμένου πληθωρισμού, οι δυνατότητες πολιτικής τους να καταπολεμήσουν έναν στασιμοπληθωριστικό κύκλο είναι από τις πιο αδύναμες στην ΕΕ, καταλήγει η Moody’s στην ανάλυσή της.