Κοντά στα 2,5 δις σε τέσσερα χρόνια ρίχνει ο ΔΕΔΔΗΕ για να ενισχύσει το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρισμού στη χώρα που σίγουρα έχει πρόβλημα και χρειάζεται νέα έργα αλλά και βελτίωση των παλιών.

Το σχέδιο όμως ήδη δέχεται κριτική ότι τα κονδύλια που θα δοθούν για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων είναι λιγότερα από 200 εκατ. ευρώ το χρόνο, όταν μόνο οι επιδοτήσεις στις ενεργειακές εταιρίες για το ρεύμα, σε ένα χρόνο, έχουν ξεπεράσει τα 8 δις.

Αλλά ο ΔΕΔΔΗΕ έχει και ένα ακόμη πρόβλημα να αντιμετωπίσει με το επικείμενο πάγωμα της διαδικασίας στο διαγωνισμό φωτοβολταϊκών της Κρήτης.

«Τυχόν αναστολή των όρων σύνδεσης θα οδηγούσε σε ανεπανόρθωτες καταστάσεις», τονίζει ο Τάσος Μάνος, διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Πάντως ο διαγωνισμός προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις από τους επενδυτές, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα του διαγωνισμού είχε σοβαρές δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία για σημαντικό αριθμό έργων που έμειναν εκτός και σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν εξασφαλίσει όρους σύνδεσης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει στο έγγραφό του ότι οι επιπτώσεις ενδεχόμενης ακύρωσης θα ήταν τελικά η ματαίωση των υποβληθέντων αιτημάτων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για τα οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση.

«Αυτό συνεπάγεται καταστροφή στην πορεία της αδειοδοτικής διαδικασίας των επενδύσεων και δραματικά προβλήματα νομικά και οικονομικά για τον ίδιο το ΔΕΔΔΗΕ αν τυχόν ματαιωθούν οι επενδύσεις αυτές.

Αγωνία για τις ξαφνικές αυξήσεις στο βιομηχανικό ρεύμα

Tο επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δις.

Επενδύσεις κοντά στα 2,5 δις. ευρώ στο δίκτυο διανομής ρεύματος για την πενταετία 2022 – 2026 σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ «με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του».

Η ΡΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο που περιλαμβάνει 139 έργα, τα οποία αναλυτικά ανά κατηγορία επενδύσεων έχουν ως εξής:

1. Ενίσχυση δικτύου: 71 έργα 255,71 εκ. ευρώ
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έργα κατασκευής νέων ή ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων, τα οποία προγραμματίζονται και υλοποιούνται με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, χωρίς συσχέτιση με συγκεκριμένα αιτήματα σύνδεσης νέων χρηστών, και αποσκοπούν:

 • σε αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης φορτίου του Δικτύου, λόγω χωρικής και χρονικής εξέλιξης της ζήτησης για υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • στη βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσης του δικτύου, με βασικό οδηγό- παράμετρο την εξυπηρέτηση της ζήτησης (φορτίο και παραγωγή)
 • σε μείωση των τεχνικών απωλειών δικτύου.

2. Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου 32 έργα 437,91 εκ. ευρώ
Στην κατηγορία «Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου» περιλαμβάνονται έργα δικτύου που δεν οδηγούνται από την εξυπηρέτηση της ζήτησης και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φυσιολογικής φθοράς του εξοπλισμού του Δικτύου στο τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής του ή στον εκσυγχρονισμό του, με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του δικτύου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα έργα αντικατάστασης και ανακαίνισης δικτύων μπορεί να σχετίζονται ενδεικτικά με τα ακόλουθα:

 • Αντικατάσταση εξοπλισμού κατόπιν διαπίστωσης της λειτουργικής του κατάστασης
 • Βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της αξιοπιστίας του Δικτύου μέσω μείωσης της συχνότητας σφαλμάτων, αστοχιών και του χρόνου μη διαθεσιμότητας στοιχείων του Δικτύου
 • Βελτίωση της λειτουργίας της προστασίας του Δικτύου
 • Μεταβολή σε βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου, λειτουργικές απαιτήσεις εξοπλισμού, απαιτήσεις ασφαλείας, κλπ.

3. Λοιπά Έργα Δικτύου 14 έργα 607,62 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 525,22 εκ. ευρώ για συστήματα τηλεμέτρησης
Στην κατηγορία Λοιπά Έργα Δικτύου περιλαμβάνονται επώνυμα έργα που αφορούν σε ανάπτυξη παγίων του ΕΔΔΗΕ τα οποία δεν αποτελούν υποδομές δικτύων, όπως εξοπλισμός και συστήματα εποπτείας και ελέγχου δικτύων, αυτοματισμοί & τηλεχειρισμοί, συστήματα τηλεμέτρησης.

Στα Λοιπά Έργα Δικτύου περιλαμβάνονται κατηγορίες έργων διαφορετικής σκοπιμότητας και ύψους επενδύσεων όπως:

 • Δημιουργία, Αναβάθμιση, ή Εκσυγχρονισμός Κέντρων Ελέγχου Δικτύου
 • Αναβάθμιση περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα
 • Η επέκταση Τηλεμέτρησης
 • Μικρά Δομικά έργα σε κτήρια ΔΕΗ.

4. Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων 19 έργα 307,04 εκ. ευρώ
Στην κατηγορία Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται επενδύσεις του Διαχειριστή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ. Οι επενδύσεις αφορούν ενδεικτικά σε γήπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, συστήματα/ εξοπλισμό & εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμό συνεργείων και εργαλεία, εξοπλισμό γραφείου.

5. Αισθητική αναβάθμιση 20 εκατομμυρίων
Τα έργα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύου ανήκουν στα Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα και αφορούν υπογειοποιήσεις εναέριων γραμμών ΜΤ και ΧΤ. Τα έργα αυτά δεν επιβάλλονται από οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους τήρησης αποστάσεων ασφαλείας κλπ., αλλά εκτελούνται για την αισθητική βελτίωση του Δικτύου πόλεων, καθώς και παραδοσιακών και τουριστικών οικισμών. Τα έργα αυτά προγραμματίζονται κατόπιν αιτημάτων φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στο κόστος υλοποίησης.

6. Παραλλαγές Δικτύου 88 εκατομμυρίων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα για παραλλαγές δικτύου, μετατόπισης ή άλλων αλλαγών τμημάτων γραμμών του δικτύου, που εκτελούνται είτε για να τηρηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας από κτίσματα υπό ανέγερση, είτε λόγω εκτέλεσης δημόσιων έργων ή έργων ΟΤΑ, είτε γιατί παρεμποδίζεται από το δίκτυο η νόμιμη χρήση ιδιοκτησιών. Επιπλέον, παραλλαγές μπορούν να εκτελεστούν κατόπιν αιτήματος φορέων ή ιδιωτών χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για τις παραλλαγές βαρύνει τους αιτούντες.

7. Σύνδεση χρηστών σχεδόν μισό δις
Στην Κατηγορία Σύνδεση Χρηστών περιλαμβάνονται έργα που αφορούν την κατασκευή νέων ή/και την ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών δικτύου (υποσταθμοί μεταφοράς, υποσταθμοί διανομής, δίκτυα ΜΤ/ΧΤ, παροχές πελατών, μετρητικές διατάξεις), η οποία απαιτείται λόγω σύνδεσης νέων Χρηστών ή λόγω μεταβολής στις απαιτήσεις υφιστάμενων Χρηστών (παραγωγών και καταναλωτών) του Δικτύου, κατόπιν αιτήματός τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης ως διακριτή κατηγορία τα έργα φωτισμού Οδών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί για επιτήδειους που διαπράττουν απάτες

Τάσος Μάνος: O ΔΕΔΔΗΕ κινδυνεύει αν δεν προχωρήσουν τα ηλιακά πάνελ στην Κρήτη!

Τυχόν πάγωμα της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων στο διαγωνισμό φωτοβολταϊκών της Κρήτης και αναστολή των όρων σύνδεσης θα οδηγούσε σε ανεπανόρθωτες καταστάσεις, υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Τάσος Μάνος σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις από τους επενδυτές, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα του διαγωνισμού είχε σοβαρές δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία για σημαντικό αριθμό έργων που έμειναν εκτός και σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν εξασφαλίσει όρους σύνδεσης.

Ο διαχειριστής τονίζει στο έγγραφό του ότι οι επιπτώσεις ενδεχόμενης ακύρωσης θα συνίσταντο στη μη ικανοποίηση και επί της ουσίας ματαίωση των επιτυχώς υποβληθέντων αιτημάτων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για τα οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της αδειοδοτικής διαδικασίας των υπόψη επενδύσεων και τη μείζονα επισφάλεια (νομική και οικονομική) του ίδιου του ΔΕΔΔΗΕ επί τυχόν ματαίωση των επενδύσεων αυτών.

Περαιτέρω, τυχόν πάγωμα της διαδικασίας θα οδηγούσε σε ευθεία παράβαση των προθεσμιών του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 υπουργικής απόφασης οι οποίες αφορούν και συνιστούν ρητή κανονιστική υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την εξέταση αρχικά της πληρότητας και της ορθότητας των αιτήσεων και εν συνεχεία της τεχνικής εξέτασης αυτών και της χορήγησης όρων σύνδεσης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει επίσης ότι τυχόν πάγωμα θα θέσει εκποδών ρητή κανονιστική διάταξη του πρωτογενούς κανονιστικού πλαισίου, βάση της οποίας οφείλει εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να ολοκληρώνει τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών τεχνικών στοιχείων των αιτήσεων.

Τέλος, ο διαχειριστής σημειώνει σε σχέση με τη χρήση “ρομπότ” για αυτόματη καταχώρηση αιτήσεων στο σύστημα ότι ελήφθησαν μέτρα ώστε να αποφευχθεί για λόγους ίσης μεταχείρισης των αιτούντων και για λόγους διαθεσιμότητας της πλατφόρμας, η οποία πράγματι δεν παρουσίασε κανένα θέμα.

Οι δεύτερες σκέψεις για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ!

Χάρης Δούκας: μόνο 200 εκατομμύρια για να φτιάξει δίκτυα δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ

«Είναι γνωστό πως ο μεγάλος ασθενής του ενεργειακού συστήματος της χώρας είναι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Δούκας, Γραμματέας του τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, για το Σχέδιο Ανάτπυξης του ΔΕΔΔΗΕ, που τέθηκε σε διαβούλευση.

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανήρτησε στον διαδικτυακό της ιστότοπο τη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου της περιόδου 2022-2026, που της υπέβαλε ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Κανονικά, ένα σχέδιο ανάπτυξης που ξεκινάει το 2022, θα έπρεπε να είχε έρθει σε διαβούλευση αρχές του 2021, και όχι αρχές του 2023.

Αν μελετήσει κανείς το σχέδιο, ανακαλύπτει πως τα χρήματα που προβλέπονται να δοθούν για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων είναι λιγότερα από 200 εκατ. ευρώ το χρόνο, όταν μόνο οι επιδοτήσεις στις ενεργειακές εταιρίες για το ρεύμα, σε ένα χρόνο, έχουν ξεπεράσει τα 8 δισεκ. ευρώ

Ενώ ο στόχος του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) είναι ο διπλασιασμός των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι το 2030, σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δέχεται νέες αιτήσεις για ΑΠΕ λόγω κορεσμού του δικτύου και ταυτόχρονα προϋπολογίζει ένα αδιανόητο χαμηλό ποσό για την ανάπτυξή του.

Όσο και να προσπαθεί να τα κρύψει ο ΔΕΔΔΗΕ, θα αναδεικνύουμε το μεγάλο κενό.

Προκύπτει όμως και ένα σημαντικό ερώτημα: Τί ρόλο επιτελεί το fund που μπήκε στον Διαχειριστή ως μεγάλος ιδιώτης στρατηγικός επενδυτής; Απλώς εισπράττει από τα έσοδα; Έτσι ασκεί διοίκηση και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του ο μεγαλοεπενδυτής; Ή εδώ βρίσκει και τα κάνει;

Διαβάστε ακόμη: