Με την τροπολογία που κατατέθηκε χτες ορίζεται ότι το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνει από το κράτος κάθε ιδιοκτήτης εκμισθούμενου ακινήτου για την αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων του κατά 40%. Το ποσό το ανέρχεται στο 50% της εισοδηματικής του απώλειας (στο 50% του 40% του μισθώματος ή στο 20% του συνολικού μισθώματος)- είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων  για να αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί από το υποχρεωτικό κατά 40% κούρεμα των ενοικίων Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση Covid μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.