Πραγματικά ορισμένες φορές έχω την αίσθηση ότι εκεί στο ΤΑΙΠΕΔ μας δουλεύουν ψιλό γαζί!

Προφανώς μας έχουν περάσει για τίποτα «Αμερικανάκια» σαν κι αυτά με τα οποία «νταραβερίζονται» σε …άλλα λιμάνια και πάνε και αλλάζουν τις ημερομηνίες υποβολής των οικονομικών προσφορών στο …παραπέντε κατά το δοκούν!!!

Έρχονται λοιπόν οι «φωστήρες» του ΤΑΙΠΕΔ νομίζοντας ότι απευθύνονται σε «ιθαγενείς» και πάνε να μας πείσουν ότι «πήραν» 33,9 εκατ. ευρώ από τη μία και μοναδική υποψήφια κοινοπραξία για το Λιμάνι της Καβάλας, προκειμένου να δημιουργήσουν ψευδεπίγραφες εντυπώσεις, όταν η αλήθεια είναι πως το ποσό αυτό αφορά το σύνολο που θα καταβληθεί στο ΤΑΙΠΕΔ στα 40 χρόνια της παραχώρησης!

«Φέξε μου και γλύστρισα» που λέει ο σοφός λαός, ή αλλιώς «ποιος ζει, ποιος πεθαίνει σε 40 χρόνια»!

Ενώ η πικρή αλήθεια είναι πως το πραγματικό, το εφάπαξ δηλαδή τίμημα για το υπό παραχώρηση Λιμάνι της Καβάλας είναι το πόσον των 1,9 εκατ. ευρώ!

Ούτε 2 εκατομμύρια δηλαδή δεν πήραν και έρχονται με τα …νταούλια να ζητωκραυγάζουν μια παταγώδη αποτυχία, ενός πολύ μικρού τιμήματος, κάτω των 2 εκατ. το οποίο «βάφτισαν» 33,9 εκατ. εισπρακτέο σε 40 χρόνια!!!

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά: Στις 06 Μαΐου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ανέδειξε την κοινοπραξία «InternalPortInvestmentsKavala», η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP – EFAGROUP – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως προτιμητέο επενδυτή για την ανάληψη του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄, του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Η εν λόγω ανακοίνωση ανέφερε ότι το οικονομικό αντάλλαγμα για την υπο-παραχώρηση ανέρχεται περίπου σε 33,9 εκατ. ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το εφ’ άπαξ τίμημα για την υπο-παραχώρηση ανέρχεται σε μόλις 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ το υπολειπόμενο ποσό των περίπου 32 εκατ. ευρώ, τα οποία μάλιστα είναι σε ανατοκιζόμενη βάση για την περίοδο των 40 ετών της υποπαραχώρησης, αφορά ουσιαστικά τις ετήσιες αμοιβές που θα καταβάλει υπο-παραχωρησιούχος.