Σε στρατηγικού χαρακτήρα τοποθέτηση στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, μέσω της απόκτησης ποσοστού 5,35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Dimand, προχώρησε το Latsco Family Office, συμφερόντων Μαριάννας Λάτση.

Όπως γίνεται γνωστό, η τοποθέτηση αυτή, παράλληλα με τις άλλες υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες επενδύσεις στον χώρο του real estate, θα διαμορφώσει και το συνολικό χαρτοφυλάκιο του Family Office σε αυτόν τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως «το Latsco Family Office, συμφερόντων Μαριάννας Λάτση, απέκτησε ποσοστό 5,35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Dimand, μέσα από τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, των οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε στις 6 Ιουλίου 2022.

Η επένδυση στη Dimand αποτελεί για το Latsco Family Office μια τοποθέτηση στρατηγικού χαρακτήρα στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων

που, παράλληλα με τις άλλες υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες επενδύσεις στον χώρο του real estate, θα διαμορφώσει το συνολικό χαρτοφυλάκιο του Family Office σε αυτόν τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Διαρκής πρόθεση του Latsco Family Office είναι η διαμόρφωση μακροχρόνιων συνεργασιών που θα εδράζονται στην πρωτοπορία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στην περίπτωση της Dimand, αυτά τα χαρακτηριστικά βρήκαν έκφραση στους ιδρυτές και τη διοικητική της ομάδα που, συνδυαστικά με την ευρεία αναγνώριση της εξαιρετικά επιτυχημένης διαδρομής δύο δεκαετιών της εταιρείας, απετέλεσαν βασικό κριτήριο, αλλά και κίνητρο για τη νέα επενδυτική πρωτοβουλία του Latsco Family Office.

Η επένδυση στη Dimand είναι συμπληρωματική άλλων πρόσφατων επιχειρηματικών επιλογών του Latsco Family Office και συμβατή με την αντίληψη ότι «ενισχύοντας την υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα, και ιδιαιτέρως τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες που κάνουν το μεγάλο βήμα της εισόδου στις κεφαλαιαγορές, στηρίζουμε εμπράκτως την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας».