Με υπερκάλυψη, που ξεπέρασε τις τρεις φορές και συγκεκριμένα έφθασε τις 3,12 φορές, ολοκληρώθηκε η διάθεση των ομολογιών της Lamda Development, στο πλαίσιο της έκδοσης του «πράσινου ομολόγου» της εταιρείας. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 720 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,70%.

Τα κεφάλαια που συγκέντρωσε η εταιρεία θα κατευθυνθούν για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, σε επενδύσεις σε ΑΠΕ και έξυπνων εφαρμογών στο Ελληνικό.

Υπενθυμίζεται πως η εισηγμένη προχώρησε στην έκδοση «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως €230.000.000, και με διάρκεια 7 έτη μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ανάδοχοι της Lamda Development ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Alpha Bank και η Xρηματιστηριακή Euroxx.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: 

Η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, υπό το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου της εταιρίας “LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” (η “Εταιρία”) και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 08.07.2022, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 230.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρίας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €230 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 718,5 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,12 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 170.000 Ομολογίες (73,9% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (26,1% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Ενεργειακή αναβάθμιση

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν τα μισά κεφάλαια που θα αντλήσει η Lamda Development από το «πράσινο» ομόλογο  θα κατευθυνθούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εμπορικών κέντρων και άλλων ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αλλά και των σχεδιαζόμενων κτιρίων στο Ελληνικό.

Μ’ αυτό τον τρόπο, εξηγούν παράγοντες της αγοράς, η εταιρεία θα διασφαλίσει την εναρμόνιση της με τους κοινοτικούς και εθνικούς στόχους για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε πιστοποίηση των ακινήτων της σε θέματα αειφορίας. Πρόκειται για κίνηση κομβικής σημασίας ενόψει και της αξιοποίησης των εμπορικών κέντρων, μέσω της Lamda Malls, αναφέρουν οι ίδιες πηγές σημειώνοντας πως οι διεθνείς πιστοποιήσεις όπως οι LEED και BREEAM θεωρούνται πλέον προαπαιτούμενα για τους επενδυτές ακινήτων.

Εξάλλου, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων για τα ακίνητα της Lamda Development. Σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η αγορά έργων ΑΠΕ που σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει από το πράσινο ομόλογο η εταιρεία.

Ο τρίτος πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην ανάπτυξη «έξυπνων εφαρμογών» στο Ελληνικό. Όπως έχει δηλώσει ο CEO της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου στόχος είναι η δημιουργία μιας Έξυπνης Πόλης στην περιοχή του Ελληνικού προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.