Πάνω από 1,3 δις ευρώ θα μοιράσει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι. Παράλληλα θα υπάρξει πακέτο νέων κριτηρίων στο πρόγραμμα.

Το ευρύτερο πρόγραμμα  “Εξοικονομώ – Αυτονομώ-2”  που θα ξεκινήσει ως το Μάιο σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ θα ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης (5,5 δις επενδύσεις μόνο για φέτος θα περιλάβει) ενώ σε αυτό θα απορροφηθεί και το ξεχωριστό   πρόγραμμα “Διατηρώ” που αφορά σε παρεμβάσεις ανακαίνισης   διατηρητέων κτιρίων.

Η βασική αλλαγή που εισάγεται είναι τα πιο ελαστικά εισοδηματικά κριτήρια με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την εύκολη πρόσβαση στο πρόγραμμα χιλιάδων νοικοκυριών που βρίσκονται πολύ κάτω από το μέσο εισόδημα ή περιλαμβάνουν ανέργους στο νοικοκυριό.

Επίσης θα συνυπολογίζεται η γεωγραφική περιοχή της επιδότησης και όπου  οι κλιματολογικές   συνθήκες είναι δυσμενείς (π.χ. πολύ ορεινές περιοχές όπως η Ευρυτανία και τα Γρεβενά, ή περιοχές στα βόρεια σύνορά μας) τότε η επιδότηση θα είναι υψηλότερη και η διαδικασία πιο απλή.

Ένα άλλο κριτήριο που εισάγεται , είναι εστιασμός (focusing)  σε ειδικές αναπτυξιακές περιοχές περιοχές όπως αυτές με πολύ υψηλή ανεργία (Δυτική Θεσσαλονίκη, Πάτρα) ή οι περιοχές   απολιγνιτοποίησης (Δυτ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη).

Μεγάλο ρόλο στις  επιδοτήσεις θα διαδραματίζει η ενεργειακή κλάση του κτιρίου, είτε είναι μονοκατοικία είτε είναι πολυκατοικία ενώ θα συνυπολογίζεται και η  παλαιότητα των κτιρίων για να καθοριστεί το ύψος της επιδότησης.

Τέλος ένα άλλο κριτήριο που μελετάται είναι ο χαρακτηρισμός του κτίσματος δηλαδή τα διατηρητέα ή τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς να επιδοτούνται περισσότερο.

Στο πρώτο  πρόγραμμα οι επιδοτήσεις ξεπέρασαν το  80% των δαπανών (έφτασαν και το 84%) που ξόδεψαν τα νοικοκυριά. Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν  από 10.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και διπλάσιο  οικογενειακό και ανεβαίνουν στις 90.000 ατομικό  και τις 120.000  οικογενειακό.

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι 10 βασικές δαπάνες του προγράμματος που επιδοτούνται είναι:

-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού.

-Τοποθέτηση συστημάτων  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

-Μπαταρίες  επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

-Θερμομόνωση-Ηχομόνωση.

-Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

-Μηχανισμός    θέρμανσης-ψύξης- ζεστού νερού.

-Τοπικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες συσσώρευσης).

-Πίνακες   ενεργειακής  διαχείρισης smart home.

-Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρων και

-Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων