Συγκεκριμένα, υπό την προεδρία του αρχηγού και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

  • Λάζαρο Μαυρόπουλο.
  • Γεώργιο Δούβαλη.

Από την άλλη πλευρά, αποστρατεύθηκε ο Υπαρχηγός, Γεώργιος Γιάννινας, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ο Γεώργιος Κανέλλος, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Ακολουθεί η κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.

Διαβάστε ακόμη: