Εάν η εταιρεία αποφάσιζε μια είσοδο σε ξένο χρηματιστήριο ( λ.χ Λονδίνο ) θα ελάμβανε μια υψηλότερη κεφαλαιοποίηση από το ελληνικό χρηματιστήριο.

Μπορεί να δει κάποιος την αποτίμηση που θα πάρει ο Τούρκος ανταγωνιστής ο οποίος αντέγραψε το προϊόν άλλης ελληνικής μη εισηγμένης εταιρείας.

Η υψηλότερη αποτίμηση της Κρι- κρι προκύπτει διότι το προϊόν έχει μια ισχυρή παρουσία τόσο στην Αγγλία – όπου οι τοπικές εταιρίες αντιγράφουν τα προϊόντα της ελληνικής εταιρείας – αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως Ιταλία και Γερμανία.

Η σημερινή της αξία κινείται στα 287 εκατ. ευρώ, όταν πριν από μερικά χρόνια η μετοχή βρισκόταν στα 0,50-0,60 λεπτά.

Τα επόμενα βήματα της εταιρείας θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.