Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG Global Industrial Manufacturing CEO Outlook σε 175 CEOs των βιομηχανικών κατασκευών παγκοσμίως, η εμπιστοσύνη στην οικονομία έχει αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, υπάρχουν ελπιδοφόρα σημάδια ανακούφισης στις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, με το κόστος εισροής και μεταφοράς να σταθεροποιείται σταδιακά. Τα επιτόκια φαίνεται να φτάνουν σε ένα επίπεδο σταθερότητας και αναμένεται ευρέως να σημειώσουν πτώση το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα υπογραμμίζει πως οι CEOs των βιομηχανικών κατασκευών επικεντρώνονται σε δύο παράλληλες μετασχηματιστικές διαδικασίες: στην ψηφιοποίηση και το ESG αντίστοιχα.

Η ψηφιοποίηση και η συνδεσιμότητα προκύπτουν ως οι κυρίαρχες προτεραιότητες για τους CEOs στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους της ανάπτυξης. Αυτό μεταφράζεται σε μια αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών και μοντέλων της Βιομηχανίας 4.0 (I4.0) σε ολόκληρο το φάσμα της βιομηχανίας. Σημαντικό είναι ότι το 69% των ερωτηθέντων διευθυντών προσδιορίζει την επένδυση στη δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη ως την πρώτη επενδυτική προτεραιότητα της εταιρείας τους, αποτυπώνοντας μια στρατηγική δέσμευση για την αξιοποίηση της δύναμης των προηγμένων τεχνολογιών.

Επιπλέον, οι επιμέρους παράγοντες του ESG καταλαμβάνουν μια εξέχουσα θέση στην ημερήσια διάταξη των CEO, με πολλούς οργανισμούς να αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο τους στην προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση εντός της βιομηχανίας όσον αφορά τη σημασία των βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών.

Ο Αλέξανδρος Βελδέκης, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας σχολίασε «Με αισιοδοξία βλέπουν οι επικεφαλής του κλάδου της βιομηχανικής παραγωγής-μεταποίησης την παγκόσμια οικονομία και προσδοκούν ανάπτυξη στον κλάδο μέσα στην επόμενη τριετία. Η ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί και να επεκταθεί μέσω θεμελιωδών λειτουργικών αλλαγών που προέρχονται από την ψηφιοποίηση (εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη) και την βιώσιμη ανάπτυξη του ESG (υιοθέτηση μοντέλου βιώσιμης λειτουργίας). Παράλληλα, διαφαίνεται πως στα προσεχή χρόνια θα γίνουν μετασχηματισμοί (εξαγορές ή/και συγχωνεύσεις) στον βιομηχανικό κλάδο, στα πλαίσια της προσπάθειας των εταιριών να υλοποιήσουν την μακροχρόνια στρατηγική τους με απώτερο σκοπό να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παραμένει όμως κρίσιμο για την ανάπτυξη των εταιριών του κλάδου πόσο γρήγορα θα αντιδράσουν στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον και θα προλάβουν τις εξελίξεις της αγοράς».

Διαβάστε ακόμη: