Λήγει σήμερα η προθεσμία που έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων υποβάλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις για τις αποζημιώσεις των μειωμένων ενοικίων Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.

Οι ιδιόκτητες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2021 έχουν πλέον τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης COVID, σε περίπτωση που δεν το έπραξαν την περίοδο που έπρεπε.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Συγκεκριμένα , έως και σήμερα το βράδυ:

*Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Covid ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Για τη διευκόλυνση όσων υποβάλει ήδη Δηλώσεις COVID, η ΑΑΔΕ τους θα αποστείλει σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους.

*μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Covid οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020

*για τους μήνες Μάρτιο 2020 κι εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, ώστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια για το έτος 2020, γίνεται δεκτό ότι στο έντυπο Ε2 δύνανται να συμπληρώνουν μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση και της στήλης του μηνιαίου μισθώματος.

Τα SOS της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις ενοικίων