Την παραμονή σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας αποτυπώνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου του ομίλου της Motor Oil που δημοσιεύθηκαν χθες το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 206 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 111,037 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ η δημοσιευμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε 407 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, από 37 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 85 εκατ. ευρώ, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (44 εκατ. ευρώ). Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 7,143 δισ. ευρώ  στο εννεάμηνο, έναντι 4,472 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020,  ενώ το τρίτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 2,98 δις. ευρώ, από 1,63 δις. ευρώ την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρει η διοίκηση (που αναμένεται να δώσει το στίγμα των αποτελεσμάτων και τις προβλέψεις της για τα επόμενα τρίμηνα στην σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές) στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις «οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για τα περιθώρια διύλισης και οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν», καθώς η αύξηση των τιμών του μαύρου χρυσού -σε συνδυασμό με την ενισχυμένη ζήτηση για τα προϊόντα του ομίλου, ιδίως υπό το πρίσμα των αυξημένων μετακινήσεων στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου-  έδωσαν ώθηση στα θεμελιώδη μεγέθη.

Οι επενδύσεις

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 181 εκατ. ευρώ και για ολόκληρο το έτος αναμένεται να προσεγγίσουν τα 240 εκατ. ευρώ, με το επενδυτικό πρόγραμμα να υλοποιείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Τη «μερίδα του λέοντος» καταλαμβάνει η μεγάλη επένδυση για τη νέα μονάδα κατεργασίας νάφθας, συνολικού ύψους 245 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 120 εκατ. ευρώ αφορούν στην εξεταζόμενη περίοδο), που αναμένεται να αρχίσει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κερδοφορία της Motor Oil από το επόμενο έτος. Παράλληλα, όπως αναφέρεται, «Ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε μια σειρά πράσινων επενδύσεων, επικεντρωνόμενος σε projects που προωθούν την ενεργειακή μετάβαση και την αειφορία». Ο λόγος για τα αιολικά πάρκα ισχύος 84 MW που βρίσκονται υπό κατασκευή, τα οποία θα προστεθούν στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της θυγατρικής Motor Oil Renewable Energies (MORE), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 280 MW. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις του Ομίλου για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ανέρχονται σε 31 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός της Motor Oil ανέρχεται σε 1,45 δις. ευρώ, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι « από το 2020 έχουν διασφαλίσει πρόσθετες πιστωτικές γραμμές με χαμηλά επιτόκια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος εξέδωσε κοινό ομόλογο ύψους 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο και Ευρωομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση παλαιότερου δανεισμού και θα συνεισφέρει στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ του Ομίλου.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι στις αρχές Νοεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος ύψους 20 λεπτών ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2021. Το προμέρισμα καταβλήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021.