Πέραν πάσης αμφιβολίας η ελληνική οικονομία έχει τεθεί στο επίκεντρο των διεθνών επενδυτών αλλά και των ξένων κορυφαίων οίκων αξιολόγησης, όπου οι θετικές εκθέσεις για την πορεία και τις προοπτικές της διαδέχονται η μία την άλλη όπως και οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας!

Μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης από την Scope ratings ήρθε η σειρά της DBRS, να προχωρήσει αντιστοίχως σε αναβάθμιση μιας βαθμίδας, ενώ ταυτοχρόνως οι αναφορές και εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ ενθαρρυντικές για το μέλλον, με την παραδοχή ότι η Ελλάδα αντέδρασε επιτυχώς μετά την πανδημία και έχει δείξει σοβαρά αντανακλαστικά!

Οι δύο συγκεκριμένες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης DBRS και Scope, έρχονται ως συνέχεια των θετικών εκθέσεων για την εθνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα από κορυφαία επενδυτικά σπίτια, όπως ενδεικτικά οι Morgan Stanley, JP Morgan, BNP Paribas, Goldman Sachs και Bank of America!

Ο καταιγισμός αυτός των εκθέσεων και των αναβαθμίσεων, πιστοποιεί ξεκάθαρα ότι η εθνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης με τις εκτιμήσεις πλέον να λένε για ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 7% ετησίως για φέτος και του χρόνου!

Την ίδια στιγμή το τραπεζικό σύστημα έχει πλήρως εξυγιανθεί, το ζήτημα των κόκκινων δανείων επιλύεται αποτελεσματικά, ενώ οι τράπεζες που στην πλειονότητα τους ιδιωτικοποιήθηκαν ή ιδιωτικοποιούνται διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια, πέρασαν με επιτυχία τα stress tests, πραγματοποίησαν μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου, ενώ με παρέμβαση του Κράτους επιλύεται με σχετική τροπολογία το ζήτημα της αναβαλλόμενης φορολογίας!