Μια απόδειξη για την πλήρη απαξίωση της ελληνικής αγοράς είναι η νέα έκτακτη διανομή της Jumbo η οποία θα πραγματοποιηθεί με έκτακτη Γενική συνέλευση.

Συγκεκριμένα, θα διανείμει 52 εκατ. ευρώ ως έκτακτη χρηματική διανομή «οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016- 30.06.2017 και 01.07.2017-30.6.2018».

Δηλαδή, η εταιρεία θα διανείμει 0,3851 ευρώ ως έκτακτη χρηματική διανομή, πέραν των κερδών της χρήσης του 2021.

Μ’ ένα πρόχειρο υπολογισμό η συνολική μερισματική απόδοση θα φθάσει το 1 ευρώ ή 8%.

Φανταστείτε να μην υπήρχε η αναστάτωση με την εφοδιαστική αλυσίδα στην Κίνα, ποια θα ήταν τα κέρδη της εταιρείας.

Ο επιχειρηματίας κ. Απόστολος Βακάκης ο οποίος θα εισπράξει και αυτός τα μερίσματα του έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος, όπως και οι μέτοχοι.

Τώρα γιατί οι επενδυτές αποστρέφονται μια απόδοση 8% στα χρήματα τους, αυτό θα επιλυθεί μόνο αποτελέσει ζήτημα σοβαρής πανεπιστημιακής έρευνας.