Με ενδιαφέρον αναμένεται η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo που θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι καθώς ο κ. Α. Βακάκης θα δώσει το στίγμα του για τη νέα χρονιά.

Οι μέτοχοι μεταξύ άλλων καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων την έκτακτη χρηματική διανομή ύψους 0.385 ευρώ ανά μετοχή και την εκλογή δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 2.7%.

Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στις 24.01.2022.